Mr. Shashi Kiran Shetty จาก Allcargo ชี้ธุรกิจ LCL เติบโตเร็ว - LM Thai | Logistics Manager
Uncategorized

Mr. Shashi Kiran Shetty จาก Allcargo ชี้ธุรกิจ LCL เติบโตเร็ว

Mr. Shashi Kiran Shetty จาก Allcargo ชี้ธุรกิจ LCL เติบโตเร็ว
Saranya Apichaipaisan

ECU Line คือหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ LCL (Less than Container Load) ชั้นแนวหน้าของโลก ที่มีประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 25 ปี และสำนักงานสาขากว่า 200 แห่ง ในมากกว่า 90 ประเทศ
ทั่วโลก บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในด้านบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL บริการเพิ่มมูลค่า โซลูชั่นการให้บริการแบบเอาท์ซอร์ส และบริการที่ปรึกษา โดยในปี 2006 ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อ ECU Line ทำการยกระดับการบริการ เครือข่าย และทรัพยากรในการให้บริการ จากการที่
Allcargo Logistics บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากประเทศอินเดีย ได้เข้ามาลงทุนในกิจการของบริษัทฯ และส่งผลให้กิจการของ ECU Line มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ปัจจุบัน ธุรกิจหลักของ Allcargo ในประเทศอินเดีย นอกจากบริการขนส่งสินค้าแบบรวมตู้ (LCL) แล้ว การปฏิบัติการสถานีคัดแยกและบรรจุสินค้า (CFS) ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้บริการรองรับตู้สินค้าได้มากถึง 500,000 ตู้ นอกจากนี้ Allcargo ยังมีกองเรือเป็นของตัวเอง และให้บริการโลจิสติกส์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ บริการให้เช่าอุปกรณ์ยกขนสินค้า บริการโลจิสติกส์แบบสัญญาจ้าง บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า รวมทั้งบริการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วย

จากฐานการปฏิบัติการในอินเดีย Allcargo Logistics ได้ขยายการดำเนินงานไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการซื้อและเข้าควบคุมกิจการ (acquisition and integration) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการของ ECU Line ในปี 2006 พร้อมทั้งฟื้นฟูธุรกิจจนกระทั่งกลายเป็นกิจการที่มีความแข็งแกร่งและได้ขยายขอบข่ายการบริการออกไปจนมีสำนักงานสาขาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยล่าสุด Allcargo ได้ซื้อกิจการของบริษัทสองแห่งในประเทศจีน และในปี 2013 พวกเขาได้ขยายรากฐานและขอบข่ายการบริการไปสู่สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน “การซื้อและเข้าควบคุมกิจการของบริษัทต่างๆ ช่วยให้เราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย ในการสร้างสรรค์มูลค่าใหม่ๆ” Mr. Shashi Kiran Shetty ประธานบริหารบริษัท Allcargo Logistics Ltd. กล่าว

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Shetty มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรม LCL ในระดับสากล รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางของ Allcargo Logistics และ ECU Line ในอนาคตอันใกล้นี้

Maintaining a Global Perspective

จากสถานะของ Mr. Shetty ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท ECU Line ทั่วโลกในภาพรวม ทำให้เขาต้องคอยติดตามข่าวสารความเป็นไปของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก และรักษาตำแหน่งผู้นำของอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง “ภาคเศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนมาตลอดนับตั้งแต่ปี 2009 จนกระทั่งในปี 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งเราพบว่าสภาพเศรษฐกิจในหลายๆ ภูมิภาคมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันเรากำลังจับตามองไปที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยมีอัตราการเติบโต ใน GDP ที่ประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมาก การเติบโตทางเศษฐกิจย่อมหมายถึงปริมาณการนำเข้าสินค้าที่จะขยายตัวขึ้น ในทางตรงกันข้าม ค่าเงินเหรียญสหรัฐที่กลับแข็งค่าขึ้นมาอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับคุณภาพของสินค้าที่ดี ผมเชื่อว่าการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐนี้จะส่งผลกระทบไม่มาก นอกจากนี้ ด้วยราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำเช่นในปัจจุบัน ยิ่งทำให้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการย้ายฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐอเมริกามากขึ้นไปอีก ซึ่งก็หมายความว่าจะมีตำแหน่งงานและการจ้างงานภายในสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นด้วย”

สำหรับในภูมิภาคเอเชียนั้น Mr. Shetty แนะนำให้จับตามองไปที่จีน
และอินเดีย “การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้น คาดว่าจะชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรากลับพบว่าตัวเลขการบริโภคภายในประเทศกลับมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของจีน เนื่องจากที่ผ่านมามีการผลิตเพื่อส่งออกมาโดยตลอด ยอดการนำเข้าสินค้าของจีนมีการขยายตัว และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะลดต่ำลงกว่าที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขการขยายตัวที่ดีมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของจีน”

“อินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันมีการผลักดันนโยบายต่างๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการผลิต โดยประกอบด้วยนโยบายการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น นโยบายปฏิรูป ระบบภาษี แรงงานและการผลิต ประเทศแห่งนี้จึงเป็นอีกประเทศที่ต้องจับตามอง และจะมีการเติบโตมากขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน ปัจจุบันอินเดียมีอัตราการเติบโตที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ 7.5 – 9 เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตอันใกล้นี้”

Growing Opportunities in LCL

ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในภาคการบริการขนส่งแบบ LCL นั้น ถือว่าเป็นดัชนีชี้นำชั้นดีสำหรับการสะท้อนภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคเป็นหลัก หากเศรษฐกิจดี การบริโภคก็จะเติบโต ตามด้วยความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน “ในช่วงก่อนปี 2009 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ามีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นขนาดการเติบโตที่สูง ในระหว่างช่วงที่เศรษฐกิจดี จนกระทั่งหลังจากปี 2009 การเติบโตของอุตสาหกรรมก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น” Mr. Shetty กล่าว

“สำหรับ ECU Line เราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ LCL ซึ่งธุรกิจของเรามีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าการขนส่งสินค้าแบบ FCL (Full Container Load) เนื่องจากการขนส่งสินค้าแบบ LCL นั้นเป็นกลไกทางด้านซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการจัดซื้อ การส่งสินค้าแบบ LCL ทำให้คุณมีทางเลือกในการส่งสินค้ากับสายการเดินเรือหลายราย เนื่องจากตามปกติสายการเดินเรือจะมีเรือออกอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ในแต่ละเส้นทางการบริการ ในฐานะผู้ให้บริการแบบ LCL นั่นย่อมหมายความว่าคุณสามารถเลือกส่งสินค้าได้ทุกวัน นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าแล้ว ในกรณีที่มีสินค้าในปริมาณน้อย การส่งในแบบ LCL ยังมีต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory holding cost) ที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการต้องรอให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) ได้ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กระบวนการซัพพลายเชนยังคงมีเสถียรภาพและดำเนินได้อย่างราบรื่น ผู้ส่งสินค้าที่มีสินค้าในปริมาณน้อยยังคงสามารถดำเนินการส่งสินค้าด้วยการใช้พื้นที่เพียงส่วนหนึ่งในตู้สินค้าต่อไปได้ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่แนวความคิดแบบ Just-In-Time ได้รับการปรับใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสินค้าหลากหลายประเภทในหลายภาคอุตสาหกรรม ก็คงจะไม่มีใครที่ต้องการเก็บสต็อกสินค้าเอาไว้โดยไม่จำเป็น”

ความแพร่หลายของกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ LCL จากความสำเร็จและการเติบโตของเว็บตัวกลางการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์อย่าง eBay, Amazon หรือล่าสุด Alibaba ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก “สินค้าปริมาณมหาศาลถูกซื้อขายผ่านตลาดสินค้าออนไลน์อย่าง Alibaba ซึ่งส่วนใหญ่ จะได้รับการจัดส่งในแบบ LCL และกลายเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ค้าจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกลไกในการขนส่งที่มีความคล่องตัวมากกว่าการรอให้มีปริมาณสินค้ามากเพียงพอที่จะจัดส่งในแบบ FCL ได้ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ LCL อย่างเราช่วยให้พวกเขาสามารถจัดส่งสินค้าได้ในทุกๆ วัน สำหรับภาคการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เรายังมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ลูกค้าของตลาดสินค้าดังกล่าวสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังของพวกเขาได้ง่ายขึ้น” Mr. Shetty กล่าว

A Bright Future for Allcargo Logistics and ECU Line

ปัจจุบัน Allcargo Logistics และบริษัทในเครือ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ LCL ชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งให้บริการทั้งแก่บริษัทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า และแก่ผู้ส่งสินค้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม Mr. Shetty ยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆ ไว้อยู่เสมอ เพื่อที่จะรักษาสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเอาไว้ “โดยพื้นฐาน เราจะวางแผนธุรกิจของเราล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3-5 ปี สำหรับขณะนี้ เราจะพุ่งเป้าไปที่กระบวนการขนส่งช่วงสุดท้าย (Last Mile Logistics) รวมทั้งบริการขนส่งทางรถบรรทุกเป็นหลัก สำหรับในบางตลาดเราเพียงเข้าไปร่วมงานกับพันธมิตรภายในพื้นที่และให้บริการเสริมในส่วนที่เราเห็นว่ายังคงเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตอยู่ และในตลาดอื่นๆ เราอาจให้บริการทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือแม้แต่การก่อตั้งบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกขึ้นมาใหม่ในบางตลาดหรือบางพื้นที่”

ในอุตสาหกรรมการบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL ที่มีการแข่งขันสูงนี้ ผู้ให้บริการต่างมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน บางรายอาจเน้นแข่งขันด้วยอัตราค่าบริการ บางรายให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ สำหรับในกรณีนี้ Mr. Shetty ให้ความสำคัญกับหลักการที่สำคัญสามประการ “ผมเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ แบบผสมผสาน โดยเรื่องการบริการจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เพราะธุรกิจของเราคือการให้บริการ อย่างไรก็ตาม ราคาสำหรับบริการระดับพรีเมียม นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในตลาดทุกวันนี้ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เราให้บริการนั้นเป็นโภคภัณฑ์ที่มีการแข่งขันกันในด้านราคาด้วย เราจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงอัตราค่าบริการอยู่เสมอ และประเด็นที่สำคัญอีกประการคือ เรื่องของการวางรากฐานเพื่ออนาคตของบริษัท เราจะต้องมีระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นปัจจัยชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุน การจัดการความเสี่ยง และเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพการบริการ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญทั้งสิ้น”

ด้วยเป้าหมายขององค์กรที่มีความชัดเจนและความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ธุรกิจของ ECU Line และ Allcargo Logistics มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL เป็นกิจกรรมหลัก ควบคู่ไปกับการเข้าไปลงทุนในภาคการบริการใหม่ๆ ซึ่งล้วนแต่สามารถใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของธุรกิจหลักในอนาคตได้ทั้งสิ้น Mr. Shetty กล่าวสรุปว่า “เราสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองโดยเป็นผู้ปฏิบัติการและดูแลธุรกิจของเราด้วยตัวเองในทุกๆ ตลาดที่เราเข้าไปดำเนินการ เราคัดสรรบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ มีศักยภาพสูง เข้าใจความต้องการของลูกค้า และเรามีการส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี โดยให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและความซื่อสัตย์ในทุกๆ สิ่งที่เราทำ นอกจากนี้ เรายังพยายามดำเนินธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เรามีผลกำไรเพียงพอที่จะอยู่ได้และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราไม่ได้ต้องการขยายปริมาณการให้บริการสินค้าอย่างเกินตัว โดยไม่ใส่ใจต่อความสามารถในการปฏิบัติการของเราเอง แนวทางการดำเนินธุรกิจของเราคือความยั่งยืน เราตั้งใจที่จะให้ธุรกิจของเราอยู่คู่กับลูกค้าและผู้ส่งสินค้าไปตราบนานเท่านาน”

“ผมเชื่อว่าเราควรเลือกทำธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือ ไม่ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจใดก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้นำให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเราจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจในอินเดีย เราเป็นอันดับหนึ่ง และถ้าเราจะต้องทุ่มเทให้มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลก เราก็จะทำ เราต้องการเป็นอันดับหนึ่งและรั้งตำแหน่งนี้”

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Uncategorized
Saranya Apichaipaisan

Saranya Apichaipaisan, or View, is an up and coming writer in the logistics and shipping industry. She is punctual, has an eye for details and is very friendly to people in the industry. One of the many aspects she enjoys about writing for Airfreight Logistics is that she gets to see a lot of airplanes.

More in Uncategorized

DHL eCommerce จับมือซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดจุดบริการ DHL ServicePoint รับส่งพัสดุด่วนในประเทศ

Phubet BoonrasriApril 2, 2018

CTI พร้อมให้บริการ ‘CTI Cold Chain’ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

Juthamart NawwaradMarch 26, 2018

Kuehne + Nagel เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ThanathasMarch 19, 2018

Anticipatory Logistics การคาดการณ์กิจกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต

Logistics ManagerMarch 13, 2018

มุมมองของ TIFFA ต่อทิศทางของตลาดและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2018

Chatchaya JianswatvatanaFebruary 9, 2018

สองผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผสานจุดแข็งร่วมก่อตั้ง Amata Interfreight

Panthita PhensawangJanuary 29, 2018

ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ายานยนต์ (Ro-Ro)

Logistics ManagerNovember 23, 2017

Profreight นำผู้บริหารรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Panthita PhensawangNovember 9, 2017

การปรับตัวของผู้ให้บริการ fulfillment เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce

Chatchaya JianswatvatanaNovember 6, 2017
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version