Hellmann Worldwide Logistics มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าทรัพยากรบุคคล - LM Thai | Logistics Manager
Uncategorized

Hellmann Worldwide Logistics มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าทรัพยากรบุคคล

Hellmann Worldwide Logistics มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าทรัพยากรบุคคล
Chatchaya Jianswatvatana

สำหรับทุกๆ องค์กร กลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นคือ บุคลากร พนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้งานแต่ละชิ้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น การที่หลายบริษัทเลือกให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาทักษะของบุคลากรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบันที่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์กำลังเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายบริษัทจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง และส่วนแรกที่บริษัทเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายคือ โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะพนักงาน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะพนักงาน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของบริษัท Hellman Logistics บริษัทฯ ยังคงเลือกที่จะมองสถานการณ์ดังกล่าวในมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะ และเสริมสร้างความรักในองค์กรของพนักงาน

LM ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Ms. Joanne Handley หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและการเรียนรู้ระดับโลก Mr. Michael Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Mr. Hendrik van Asselt ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย จากบริษัท Hellman Logistics ระหว่างที่บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมและเสริมสร้างทักษะบุคลากร ที่กรุงเทพฯ โดยเราได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของ Hellman เกี่ยวกับการลงทุนด้านบุคลากรและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในของบริษัทฯ

Strengthening from Within

Hellman IML Meeting Bangkok Thailand

Ms. Joanne Handley หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและการเรียนรู้ระดับโลก

เรามีโอกาสเข้าร่วมในห้องประชุม ซึ่งมีการจัดงานเสริมสร้างทักษะขึ้น โดยภายในห้องประชุม ได้มีการแบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งเราได้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างบุคลากร โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวางแผนและหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีและความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ยังได้รับความสนุกสนานและรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมอีกด้วย โดยเราได้นั่งคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับ Ms. Handley รวมไปถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างของโครงการ International Logistics Management หรือโครงการ ILM

Ms. Handley กล่าวว่า “เราก่อตั้งโครงการ ILM ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศ ที่มีทักษะความสามารถ เนื่องจากการค้นหาผู้สมัครที่มีความสามารถตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงได้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถ ให้เติบโตและมีความก้าวหน้าในบริษัท ซึ่งปัจจุบัน Hellman มีการขยายและเปิดสาขาใหม่ในประเทศต่างๆ เป็นประจำทุกปี อีกทั้งตลาดและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก็มีความท้าทายและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น มาเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว การขนส่งสินค้าก็เป็นหน้าที่โดยทั่วไปของเราอยู่แล้วและเป็นทักษะพื้นฐานของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า โดยเรามุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ เพื่อให้มีศักยภาพเหนือคู่แข่งทางและมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวหน้า เราจึงมองหาวิธีการในการพัฒนาทักษะและสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ให้กับพนักงานของเรา”

Hellman IML Meeting Bangkok Thailand

Ms. Joanne Handley หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและการเรียนรู้ระดับโลก

Mr. Thomas กล่าวว่า “โครงการ ILM ที่เราดำเนินการอยู่ เป็นโครงการส่งเสริมบุคลากรภายในบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแนะนำ รวมถึงผู้สมัครจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บุคลากรส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรที่อยู่ในระดับกลาง โดยโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมและช่วยเพิ่มความก้าวหน้าทางการงานให้กับพนักงาน ปัจจุบัน เราต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่ต้องการบุคลากรเข้าไปบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโต อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม และเม็กซิโก ซึ่งโครงการ ILM จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรแต่ละคนได้ ทำให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับโอกาสการเติบโตในอนาคต ทั้งโอกาสในหน้าที่การงานของตัวบุคลากรเอง และโอกาสความก้าวหน้าของบริษัทฯ ผู้จัดการระดับประเทศซึ่งประจำอยู่ที่เวียดนามและเม็กซิโกก็เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกและเสริมสร้างทักษะจากโครงการนี้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาทักษะของเรา”

Mr. Thomas กล่าวเสริมว่า “เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เปิด Hellman ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเรา โดยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้เข้าเยี่ยมชมหลายประเทศภายในภูมิภาค ทั้งนี้ การค้นหาบุคลากรใหม่ๆ เพื่อเข้ามาปฏิบัติการและดูแลสาขาที่เปิดใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากบุคลากรจะยังมีความลังเลอยู่ ทำให้การถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการของบริษัทฯ มายังสาขาใหม่ๆ เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย ซึ่งหากเรามีบุคลากรที่พร้อมจะเข้ามาดูแลและปฏิบัติการในพื้นที่นี้ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลให้กับพนักงานในพื้นที่ก็จะถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง เพราะจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น”

Hellman IML Meeting Bangkok Thailand

Managing a Global Business

Hellman IML Meeting Bangkok Thailand

Mr. Hendrik van Asselt ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย

Mr. van Asselt ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อดีของโครงการ ILM จากประสบการณ์ตรงของเขาในการปฏิบัติการในประเทศไทยว่า “จากมุมมองในระดับประเทศ สิ่งแรกที่คุณควรให้ความสำคัญคือ การแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะลงทุนในตัวบุคลากร เพราะผลลัพธ์ที่คุณจะได้กลับมาคือ ทีมบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ มีความรักในองค์กร และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่งถือเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากบุคลากรจะมีการเติบโตและบริษัทก็จะมีกำไรมากขึ้น บุคลากรที่มีองค์ความรู้จะมีความสามารถในการรับมือและปฏิบัติงานได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเข้ามาทำงานร่วมกัน ย่อมหลีกเลี่ยงการเกิดกำแพงทางวัฒนธรรมและภาษาไม่ได้ ซึ่งคุณจะต้องทำความเข้าใจ รู้วิธีรับมือ รวมทั้งเคารพความแตกต่างในแง่ของความคิดและวัฒนธรรม ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการ ILM ก็เพื่อทำลายกำแพงดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้เรียนรู้และเติบโตต่อไป”

ปัจจุบัน บุคลากรที่ปฏิบัติการในบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย กลุ่มบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้ในช่วงแรกๆ กำลังทยอยเกษียณ และบุคลากรรุ่นใหม่กำลังเข้ามาแทนที่ ซึ่งบุคลากรรุ่นใหม่ก็มองหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำและให้ความรู้พวกเขาได้ ด้วยการตระหนักถึงจุดนี้ Hellman จึงมุ่งมั่นช่วยเหลือและให้ความรู้พนักงานภายในองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะให้พนักงานมากขึ้น ด้วยการเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหามากกว่าจะเป็นบริษัทที่ยึดติดอยู่กับหลักความคิดเดิมๆ นั่นจึงทำให้ Hellman กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้ง Hellman ยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และใส่ใจลูกค้าเป็นอันดันหนึ่งไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ประเทศใดก็ตาม ทั้งนี้ กุญแจสำคัญที่ทำให้ Hellman ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้นำและผู้คิดค้นนวัตกรรมแถวหน้าในอุตสาหกรรมคือ การที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ และมีความรักในองค์กรอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งทุกคนพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าอยู่เสมอ

Hellman IML Meeting Bangkok Thailand

Uncategorized
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in Uncategorized

DHL eCommerce จับมือซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดจุดบริการ DHL ServicePoint รับส่งพัสดุด่วนในประเทศ

Phubet BoonrasriApril 2, 2018

CTI พร้อมให้บริการ ‘CTI Cold Chain’ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

Juthamart NawwaradMarch 26, 2018

Kuehne + Nagel เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ThanathasMarch 19, 2018

Anticipatory Logistics การคาดการณ์กิจกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต

Logistics ManagerMarch 13, 2018

มุมมองของ TIFFA ต่อทิศทางของตลาดและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2018

Chatchaya JianswatvatanaFebruary 9, 2018

สองผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผสานจุดแข็งร่วมก่อตั้ง Amata Interfreight

Panthita PhensawangJanuary 29, 2018

ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเรือขนส่งสินค้ายานยนต์ (Ro-Ro)

Logistics ManagerNovember 23, 2017

Profreight นำผู้บริหารรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Panthita PhensawangNovember 9, 2017

การปรับตัวของผู้ให้บริการ fulfillment เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce

Chatchaya JianswatvatanaNovember 6, 2017
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version