LEO Myanmar Logistics เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการในเมียนมาร์ - LM Thai | Logistics Manager
บทความเด่น

LEO Myanmar Logistics เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการในเมียนมาร์

LEO Myanmar Logistics เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการในเมียนมาร์
Chatchaya Jianswatvatana

นับเป็นปีที่ 26 ที่ LEO Global Logistics ได้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องและวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจ ทำให้ LEO ไม่เพียงขยายบริการในไทยเท่านั้น แต่หันมารุกตลาดและขยายเศรษฐกิจเพื่อขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศแรกๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจและขยายบริการอย่างต่อเนื่องก็คือ เมียนมาร์ ด้วยการรุกเข้าตลาดและเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ LEO Myanmar Logistics หรือ LML

เมียนมาร์ ถือเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังพัฒนาและเรียกได้ว่ามีโอกาสเติบโตและการลงทุนด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยการเล็งเห็นโอกาสดังกล่าว LEO จึงทำการศึกษา วางแผน ตัดสินใจเข้ารุกตลาดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดในเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2010

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LEO Global Logistics มาร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบริการของ LEO Myanmar Logistics รวมทั้งแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการให้บริการในเมียนมาร์

Investing in A Growing Market

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

หากเปรียบเทียบตลาดของไทยและเมียนมาร์แล้ว เมียนมาร์มีความแตกต่างกับไทยในแง่ของสัดส่วนการนำเข้า-ส่งออก เนื่องจากเมียนมาร์เป็นประเทศกำลังพัฒนา ทำให้มีโครงการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างหลายโครงการภายในประเทศ แต่ด้วยการที่เมียนมาร์มีทรัพยากรในประเทศไม่เพียงพอ ทำให้ต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนของการนำเข้าสินค้ามากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจะเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากรัฐบาลมีการมุ่งเน้นพัฒนาโครงการด้านเศรษฐกิจ ทำให้เน้นการพัฒนาและก่อสร้างโครงการประเภทโรงเรียน สำนักงาน โรงไฟฟ้า และโรง พยาบาลมากขึ้น

ปัจจุบัน เมียนมาร์กำลังเน้นการสร้างประเทศ ทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคแล้ว จะเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างเป็นหลัก เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างอาคารและโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนมากที่นำเข้านั้นมาจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น รวมทั้ง ด้วยความที่ไทยและเมียนมาร์มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ค่อนข้างคล้ายกัน ทำให้สินค้าจากไทยได้รับความนิยมในตลาดเมียนมาร์เป็นอย่างมาก ซึ่ง LEO ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของตลาดในเมียนมาร์ รวมทั้งผนวกกับความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและขอบข่ายการให้บริการ จึงผลักดันให้เราเปิด บริษัท LEO Myanmar Logistics ในเมียนมาร์ขึ้น การเปิดบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดให้บริการโลจิสติกส์ร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้องถิ่นชั้นนำแห่งหนึ่งในเมียนมาร์ โดย LEO Myanmar Logistics ดำเนินการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร รวมทั้งยังมีบริการอื่นๆ ครอบคลุมทั้งบริการขนส่งสินค้าแบบ door-to-door บริการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน การให้บริการขนส่งสินค้าโครงการ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนและจัดการความเสี่ยงได้”

Seizing the Opportunities

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการโลจิสติกส์ในไทยมาเป็นเวลาร่วม 26 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีข้อได้เปรียบ และมีความแข็งแกร่งในการให้บริการเป็นอย่างมาก “การเปิดบริษัท LEO Myanmar Logistics (LML) เราได้ร่วมมือกับ บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในเมียนมาร์ จึงถือว่าได้เปรียบมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในไทย โดยการเปิดบริษัทในเมียนมาร์นั้น เราเน้นให้บริการลูกค้าไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังเมียนมาร์และตัวแทนต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถไว้วางใจในบริการของเราได้ เนื่องจาก LML ให้บริการโดยใช้ มาตรฐานระดับสากล ISO 9001 เช่นเดียวกับ มาตรฐานการทำงานของ LEO ในประเทศไทย” คุณเกตติวิทย์ กล่าว

จุดเด่นของ LML คือ ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมทั้งการให้บริการ door-to-door เพื่อขนส่งไปยังที่หมายต่างๆ ทั่วโลก … นอกจากนี้ เรายังมีบริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกข้ามพรมแดน (cross border) ให้บริการขนส่งจากไทยไปเมียนมาร์อีกด้วย

นอกเหนือจากความได้เปรียบที่มีมากกว่าผู้ประกอบการในไทยแล้ว LEO Myanmar Logistics ยังมีจุดเด่นและความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าผู้ให้บริการในเมียนมาร์อีกด้วย คุณเกตติวิทย์ กล่าวว่า “จุดเด่นของ LEO Myanmar Logistics คือ ความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (End-to-End Global Logistics Service Provider) รวมทั้งการให้บริการ door-to-door เพื่อขนส่งไปยังที่หมายต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในมากกว่า 190 ประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกข้ามพรมแดน (cross border) ให้บริการขนส่งจากไทยไปเมียนมาร์อีกด้วย ซึ่งมีความรวดเร็ว สะดวก และสามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเด่นคือ มีต้นทุนในการขนส่งไม่สูงเท่ากับการขนส่งสินค้าทางอากาศและใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเร็วกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งจำนวนการขนส่งด้วยรถบรรทุกข้ามพรมแดนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต สำหรับการบริการในส่วนนี้ เราได้วางแผนที่จะขยายการให้บริการข้ามพรมแดนให้ครอบคลุมมากขึ้นอีก ทั้งในส่วนของการขนส่งข้ามพรมแดนโดยตู้สินค้า ซึ่ง LEO บริการบริษัทแรกของไทยที่ให้บริการ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้นำ Electronic Seal (eSeal) เข้ามาใช้งาน เพื่อติดตามตำแหน่งของตู้สินค้าและลูกค้าสามารถทราบข้อมูลของตู้สินค้าได้ตลอดการเดินทางและตามเวลาจริงผ่านทางเว็บไซต์ของ www.tiffaedi.com ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับลูกค้าของเรา โดย LEO เป็นผู้ให้บริการรายแรกของไทยที่ใช้ระบบ eSeal นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดทำรายงานสถานะให้กับลูกค้าอีกด้วย นับว่าเป็นจุดแข็งที่เรามีมากกว่าบริษัทอื่นในตลาดที่ให้บริการ Cross Border ไปยังประเทศเมียนมาร์ เราจึงเรียกบริการ Cross Border ของ เราที่ให้บริการไปยังประเทศเมียนมาร์ว่า Secured Cross-Border Containerized Truck”

 

“สำหรับการออกเอกสารนั้น ทางบริษัทฯ สามารถออกเอกสาร Multi-modal Transport Operator (MTO) Bill of Lading ให้กับลูกค้าและมีความคุ้มครองด้าน Liability Insurance ให้กับลูกค้า ไปจนถึงปลายทางในประเทศเมียนมาร์ แต่ถ้าลูกค้าใช้เอกสารซึ่งเป็น Truck Way Bill ก็จะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ หรือลูกค้าอาจทำประกันสินค้า (Cargo Insurance) เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจได้”

“นอกจากนี้ เรายังให้บริการครอบคลุมการดำเนินพิธีการศุลกากร การให้บริการคลังสินค้า ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ Warehouse Management System (WMS) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเรายังให้บริการด้านสินค้าโครงการหรือสินค้าหนัก (Project and Heavy Lift Cargo) เพื่อขนส่งทั้งไปและกลับจากเมียนมาร์ ซึ่งลูกค้าสามารถวางใจในบริการดังกล่าวได้ เนื่องจาก LEO เป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าโครงการทั่วโลก และเรายังเป็นตัวแทนของ ISO Tank Newport ในเมียนมาร์อีกด้วย จึงถือได้ว่า บริการของเราในเมียนมาร์มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน”

 

 

Raising Operational Standard

นอกเหนือจากการให้บริการที่ครบวงจรและมีมาตรฐานแล้วนั้น LEO Myanmar Logistics ยังมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าอีกด้วย โดย LEO Myanmar Logistics มีการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเมื่อต้องการติดต่อขอรับบริการอีกด้วย “บุคลากรของเราในเมียนมาร์นั้น มีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานเช่นเดียวกับพนักงานในประเทศไทย โดยพนักงานของ LML สามารถพูดได้สามภาษาคือ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องจากเราต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเพื่อให้มีบุคลากรที่สามารถสื่อสารได้ทั้งกับคนท้องถิ่นและลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ลูกค้าในไทยจึงสามารถวางใจได้ว่า หากต้องการดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์ จะได้รับความสะดวกในการสื่อสาร ได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา และถูกต้องอย่างแน่นอน รวมทั้ง ลูกค้ายังสามารถวางใจได้ว่า จะได้รับคำปรึกษาในเรื่องของโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การเสนอโซลูชั่น และการช่วยวางแผนขนส่งสินค้า ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และลดเวลาในการขนส่งสินค้าสำหรับการนำเข้าและส่งออกจากเมียนมาร์อีกด้วย อีกทั้ง เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ และเชื่อถือได้ ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า จะได้รับบริการที่มีมาตรฐานและได้รับบริการขนส่งสินค้าอย่างราบรื่นแน่นอน”

โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลากหลาย แต่กลุ่มลูกค้าที่คาดว่ามีการเติบโตและได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ กลุ่มลูกค้าที่นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) สินค้าโครงการหรือสินค้าหนัก (Project Heavy Lift Cargo) สินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้าง และกลุ่มโรงพยาบาล “ปัจจุบัน เรามีกลุ่มลูกค้าอยู่ในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่ลูกค้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูงคือ ลูกค้าที่นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าประเภทโรงพยาบาล เพราะปัจจุบัน มีลูกค้าจากไทยในกลุ่มเวชภัณฑ์ (healthcare) เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ พืช ปุ๋ย รถตักดิน เป็นต้น รวมทั้งลูกค้าจากเครือข่ายที่ได้รับการแนะนำทั้งใน จีน ไต้หวัน และแถบประเทศทางยุโรป”

“LML สามารถให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ รวมทั้งสามารถให้บริการนำเข้าและส่งออกไปจากทุกประเทศทั่วโลกไปที่เมียนมาร์และส่งจากเมียนมาร์ได้จากที่หมายทั่วโลก ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีการติดตามงานอย่างเป็นระบบ”

และด้วยความมุ่งมั่นของ LEO ในการขยายการเติบโตและให้บริการอย่างครบวงจร จึงไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในเมียนมาร์เท่านั้น ทางผู้บริหารของ LEO มีนโยบายในการพัฒนาบริการและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยในอนาคต บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล การให้บริการที่มีมาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ LEO มีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง และพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ให้ได้ครอบคลุมและเป็นผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่แท้จริง

บทความเด่น
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in บทความเด่น

บริการคลังสินค้าแบบ multi-user warehouse ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ

Panthita PhensawangJune 26, 2018

เทคโนโลยีแบบสวมใส่กับการปฏิบัติการในคลังสินค้า

Dusida WorrachaddejchaiJune 1, 2018

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

Panthita PhensawangMay 18, 2018

ได้เวลา Rock n’ Ro-Ro ไปกับ WW Ocean

Phubet BoonrasriMay 14, 2018

สายการเดินเรือในยุคปัจจุบันสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดได้อย่างไร

Panthita PhensawangMay 2, 2018

MSC Thailand มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงาน สนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

Phubet BoonrasriApril 27, 2018

การรักษาคุณภาพ สินค้า cool chain ประเภทวัตถุดิบ เพื่อผลิตสินค้าบริโภคอย่างปลอดภัย

Chatchaya JianswatvatanaApril 14, 2018

Ocean Network Express (ONE) พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

Chatchaya JianswatvatanaApril 6, 2018

CTI พร้อมให้บริการ ‘CTI Cold Chain’ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ

Juthamart NawwaradMarch 26, 2018
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version