Yusen Logistics ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างแข็งแกร่งและครอบคลุม - LM Thai | Logistics Manager
ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า

Yusen Logistics ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างแข็งแกร่งและครอบคลุม

Yusen Logistics ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างแข็งแกร่งและครอบคลุม
Chatchaya Jianswatvatana

ประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลางการผลิตในแถบประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ที่สำคัญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการมีข้อได้เปรียบหลายอย่างทั้งด้านภูมิศาสตร์ คุณภาพสินค้า และการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็คือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์

จากแนวโน้มการเติบโตด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายรายต่างรีบไขว่คว้าและมุ่งมั่นขึ้นเป็นผู้นำการให้บริการที่แข็งแกร่งในตลาด ซึ่งการจะเป็นผู้นำได้นั้น ย่อมต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ และด้วยความสามารถในการให้บริการที่หลากหลาย การปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล การมีเครือข่ายครอบคลุม การมีพันธมิตรคอยสนับสนุน และเหนือสิ่งอื่นใดคือ การมีทีมบุคลากรที่แข็งแกร่งที่พร้อมสนับสนุนและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ Yusen Logistics ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่งตลอด 48 ปีที่ผ่านมา

เพื่อให้เข้าใจถึงเบื้องหลังความสำเร็จของบริการที่แข็งแกร่งและการมีรากฐานที่มั่นคงของ Yusen Logistics ในประเทศไทย นิตยสาร LM ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Nobuki Kurosaka รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณรินดา โรซาลดา จูเนียร์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Ocean Freight Forwarding Group (OFFG) บริษัท Yusen Logistics (Thailand) มาเปิดเผยถึงความสำเร็จดังกล่าว

Potential Growth in the Market

ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตของสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งสินค้ายานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่มาจากทุกมุมโลกและจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

การพัฒนาการเติบโตของเศรษกิจไทยได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของตลาดในประเทศเช่นกัน ประกอบกับการนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่ง Yusen Logistics ได้เล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว และได้วางรากฐานการให้บริการและพัฒนาการปฏิบัติการในไทยให้แข็งแกร่งเพื่อตอบรับโอกาสดังกล่าว

Mr. Nobuki Kurosaka

Mr. Kurosaka กล่าวว่า “ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสามารถและศักยภาพการเติบโตในส่วนนี้ จึงมีการวางแผนและลงทุน รวมถึงพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง โดยจากการที่ Yusen Logistics ให้บริการในไทยมาเป็นเวลากว่า 48 ปี ทำให้เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในสินค้าแต่ละประเภท รวมทั้งยังมีเครือข่ายองค์กรของบริษัทฯที่แข็งแกร่ง พร้อมให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าอยู่เสมอทั่วโลก”

“นอกจากนี้ ไทยยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ได้โดยสะดวก ทั้งการขนส่งแบบ long-haul ไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรป การขนส่งแบบ short-haul ไปยังประเทศในละแวกใกล้เคียงอย่างจีนและอินเดีย หรือแม้แต่การขนส่งแบบ middle-haul ไปยังประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งก็ถือเป็นจุดได้เปรียบของประเทศไทยเช่นกัน”

“ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไทยได้เตรียมแผนสนับสนุนการลงทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ครอบคลุมโครงการใหญ่ๆหลายโครงการ อาทิ โครงการขยายท่าเรือในมาบตาพุด และท่าเรือแหลมฉบัง เฟสสาม ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย การพัฒนาดังกล่าว จะดึงดูดผู้ลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนในไทย รวมทั้งรัฐบาลยังมีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในอุตสาหกรรมทั้ง 10 ประเภท ทั้งเสริมสร้างความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตในประเทศรวมถึงการเพิ่มการลงทุนของต่างประเทศโดยเน้นถึงความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจและแนวโน้มของการขยายการลงทุนในประเทศไทย”

ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลจะถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและการรวมตัวกันของสายการเดินเรือหลายสาย แต่ Yusen Logistics ก็มีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวมถึงสถานการณ์ดังกล่าว Mr. Kurosaka กล่าวว่า “ผมคิดว่า ณ ตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรของสายการเดินเรือ จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าระวางสินค้าและพื้นที่ระวางสินค้าในตลาดอย่างไร ถึงกระนั้น ผู้ใช้บริการก็สามารถวางใจได้ เนื่องจาก Yusen Logistics ก็ได้ติดตามความเป็นไปของตลาดอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์และแผนการต่างๆ อย่างใกล้ชิด”

All Services You Need

จากโอกาสการเติบโตที่มีในตลาด ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกที่วางรากฐานในไทยมายาวนานกว่า 48 ปี อย่าง Yusen Logistics ก็พร้อมตอบรับโอกาสดังกล่าวด้วยบริการที่แข็งแกร่ง คุณรินดา กล่าวว่า “Yusen Logistics มีบริการขนส่งสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทั่วไป สินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือสินค้าโครงการ และยังครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่มีธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ การขนส่งแบบเต็มตู้ (FCL) สำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีจำนวนสินค้าไม่มากและไม่มีการขนส่งเป็นประจำ โดยไม่ว่าจะเป็นบริการแบบใด ลูกค้าก็สามารถวางใจได้ว่า สินค้าจะขนส่งถึงที่หมายปลอดภัยและราบรื่นตลอดการขนส่ง”

คุณรินดา โรซาลดา จูเนียร์

ซึ่งจากการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำให้ Yusen Logistics มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี คุณรินดา กล่าวว่า “สำหรับการขนส่งแบบ FCL เรามีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยในปี 2016 บริษัท Yusen Logistics ทั่วโลกมีการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยปริมาณขนส่งสินค้าถึง 774,822 ทีอียู เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในประเทศไทย ปริมาณการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของบริษัท Yusen Logistics (Thailand) ในปี 2016 ได้เพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง

ส่วนบริการ LCL ของ Yusen Logistics ก็มีจุดแข็งและโดดเด่นในเรื่องของความรวดเร็วและปลอดภัย เนื่องจากเราให้บริการเปิดตู้เองและขนส่งตรงไปยังที่หมายที่กำหนด (Direct own consolidation service) ไม่มีการเปิดตู้ระหว่างทาง นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย เรามีบริการคลังสินค้าในร่ม เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งยังมีพนักงานของ Yusen Logistics ที่คอยดูแลและบริหารจัดการสินค้าอยู่เสมอทั้งต้นทางและปลายทาง และที่สำคัญกว่านั้น อัตราค่าระวางสินค้าของเรายังสมเหตุสมผลและคุ้มค่าใช้จ่าย ทำให้ลูกค้าวางใจได้ว่าจะได้รับการเสนอราคาที่โปร่งใสทั้งต้นทางและปลายทาง ช่วยให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนวณเวลาขนถ่ายสินค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งปัจจุบัน บริการ Own Consolidation Service บริการตรงของเรา ให้บริการครอบคลุมกว่า 14 ที่หมาย รวมทั้งบริการ long-haul ด้วย และเรากำลังวางแผนขยายที่หมายเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการให้ความสำคัญของคลังบรรจุสินค้าในแถบ EEC เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้า โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการจากท่าเรือแหลมฉบังในเร็วๆ นี้”

“นอกจากการขนส่งสินค้าทั่วไปแล้ว เรายังให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ด้วยตู้สินค้าและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถบรรจุและขนส่งได้ทั้งสินค้าบริโภค สินค้าอุตสาหกรรมอากาศยาน และสินค้าไฮเทค โดยยังมีโซลูชั่นต่างๆ ที่สามารถตอบรับได้กับทุกความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ เรายังรองรับสินค้าที่ไม่สามารถบรรจุในตู้สินค้า รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เกินตู้สินค้า และชิ้นส่วนเครื่องมือต่างๆ ที่มีขนาดและรูปร่างต่างกัน ปฏิบัติการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ในสาขาทั่วโลก ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการขนส่งและรับมือด้วยวิธีที่ถูกต้องและสามารถไว้วางใจได้ โดยสำนักงานใหญ่ของเรามีทีมสินค้าโครงการ (Project Cargo) โดยเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ และสามารถประสานงานกับทีมบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันรับจัดการสินค้าโครงการที่มีความซับซ้อนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงการปฏิบัติงานจริง เพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย” คุณรินดา กล่าว

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง คือ การมีทีมบุคลากรที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญ โดย Yusen Logistics สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอาใจใส่ลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเปิดใจและคำนึงถึงมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอ สำหรับประเทศไทย Yusen Logistics มีทีมบุคลากรที่ดูแลการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 ท่าน แบ่งตามเส้นทางการขนส่งแต่ละเส้นทาง เพื่อดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยดูแลตั้งแต่การหาตารางการเดินเรือที่เหมาะสม การรักษาพื้นที่ระวางสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อรักษาพื้นที่ระวางที่เหมาะสม การแบ่งและการใช้พื้นที่ระวางร่วมกัน การผสานบริการเพิ่มมูลค่าต่างๆ และการให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ Yusen Logistics ยังสนับสนุนความสามัคคีภายในองค์กร โดยให้พนักงานช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้งานแต่ละครั้งสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยนอกจากความสามัคคีของบุคลากรแล้ว Yusen Logistics ยังมีความสัมพันธ์ยาวนานและแน่นแฟ้นกับสายการเดินเรือต่างๆอีกด้วย Mr. Kurosaka กล่าวว่า “Yusen Logistics เป็นพันธมิตรที่ดีกับสายเรือ ทำให้เราให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ และรับประกันเรื่องโซลูชั่นการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ ซึ่งเราไม่เพียงขนส่งจากท่าเรือไปยังท่าเรือเท่านั้น แต่ยังสามารถขนส่งแบบ door-to-door ได้อีกด้วย”

ซึ่งความสามารถในการให้บริการตรงความต้องการ มีความยืดหยุ่น และให้บริการอย่างมีมาตรฐานของ Yusen Logistics พิสูจน์ได้จากความสามารถในการขยายสำนักงานการให้บริการไปยังทั่วโลกอย่างแข็งแกร่ง ด้วยสำนักงานกว่า 500 แห่งในห้าทวีป ครอบคลุมตลาดหลักๆ อย่างประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนี สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป คุณรินดา กล่าวว่า “ลูกค้าสามารถไว้วางใจในบริการตัวแทนผู้รับจัดการสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก ในเครือข่าย 42 ประเทศของเรา ซึ่งเราสามารถประสานงานและสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น ไม่เพียงในกลุ่มการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่รวมถึงการประสานงานไปยังบริการอื่นๆ อย่างบริการตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า การขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และการดำเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งสำหรับประเทศไทย Yusen Logistics ถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการดำเนินพิธีการศุลากร เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของการดำเนินเอกสาร โดยเราเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนออกของ (1st customs house broker license) และยังเป็นรายแรกของไทยที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐาน AEO ซึ่งเป็นใบอนุญาตตามที่องค์การศุลกากรโลกกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการด้านเอกสารกับบุคลากรด้านพิธีการศุลกากรของบริษัทฯมากกว่า 500 คนของเราได้”

A Long-term Vision Leading to a Greater Success

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับบริการ Yusen Logistics จึงไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย ‘Transform 2025’ ร่วมกับสาขาทั่วโลกเพื่อเดินหน้าร่วมกันอีกด้วย Mr. Kurosaka กล่าวว่า “Yusen Logistics มีกรอบการทำงานที่ได้มาตรฐานภายใต้แนวคิด ‘Vision, Mission and Values’ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมโยงลูกค้า ธุรกิจ และสังคมผ่านการทำงานด้านโลจิสติกส์ และพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้ความมุ่งมั่นขององค์กร (brand promise) ที่ว่า ‘Create Better Connections’ เพื่อผลักดันการเติบโตในระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ Yusen Logistics มุ่งมั่นมาโดยตลอด ในการเชื่อมโยงผู้ใช้บริการของเราให้เข้าใกล้ลูกค้าของเขามากขึ้น เชื่อมโยงผู้ใช้บริการให้ใกล้ชิดกับเครือข่ายของเรา สร้างสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร ยกระดับและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผู้ใช้บริการให้ก้าวเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Yusen Logistics ยังมุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้จุดประสงค์ของ ‘Insight Into Action’ ซึ่งเป็นการมอบประโยชน์คืนให้กับผู้ใช้บริการของเรา ให้ได้รับบริการตรงตามที่เราให้สัญญา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ Yusen Logistics เปิดรับและพร้อมเข้าใจกระบวนการทำงาน เนื้องานในธุรกิจซัพพลายเชน และอนาคตของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อปฏิบัติงานได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการและพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมกัน”

 

ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า

Nippon Express (India) บริจาคเงินเพื่อสร้างอ่างล้างมือให้กับโรงเรียน

Dusida WorrachaddejchaiJune 18, 2018

Kerry Logistics ร่วมมือกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อขยายธุรกิจขนส่งด่วน

Dusida WorrachaddejchaiJune 13, 2018

DSV เปิดสำนักงานใหม่ในประเทศปานามา

Dusida WorrachaddejchaiJune 9, 2018

Deutsche Post DHL Group ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจาก German Stevie Awards

Dusida WorrachaddejchaiJune 2, 2018

Cargotec ลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับ JCE Invest AB

Dusida WorrachaddejchaiMay 31, 2018

Fr. Meyer’s Sohn Thailand จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

Chatchaya JianswatvatanaFebruary 19, 2018
ECU Worldwide

ECU Worldwide แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายขายระดับโลกคนใหม่

Juthamart NawwaradFebruary 1, 2018

ECU Worldwide จัดงานประชุมเชิงกลยุทธ์และประเมินการดำเนินงานประจำปี 2017

Chatchaya JianswatvatanaDecember 15, 2017

NYK ประกาศซื้อหุ้นทั้งหมดของ Yusen Logistics

Phubet BoonrasriNovember 3, 2017
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version