บทความเด่น

‘Logistics Marketplace’ แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์มาแรง ที่คาดว่าจะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

‘Logistics Marketplace’ แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์มาแรง ที่คาดว่าจะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
Juthamart Nawwarad

ปัจจุบัน ธุรกิจ e-Commerce ได้เข้ามามีบทบาทต่อวัฒนธรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ มากขึ้น การเลือกซื้อหรือเสนอขายสินค้าสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากทุกวันนี้หลายธุรกิจได้นำเอาแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เข้ามาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม ‘Logistics Marketplace’ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางการซื้อ-ขายบริการโลจิสติกส์ที่หลายบริษัทกำลังให้ความสนใจ และถูกมองว่าอาจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ในอนาคตอันใกล้

แม้ว่า Logistics Marketplace เพิ่งจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบัน แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบนี้กำลังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ใช้บริการหลายราย เริ่มหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้บริการผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ จากการสำรวจของ DHL Trend Research ใน Logistics Trend Radar 2016 ยังได้แสดงให้เห็นว่า Logistics Market- place มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตได้สูง

LM ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Man Innovation ผู้คิดค้นและให้บริการแพลตฟอร์มการจองบริการขนส่งสินค้าออนไลน์ในไทย ในชื่อ ‘Giztix’ เกี่ยวกับความเป็นมาและกลไกการทำงานของ Logistics Marketplace ตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานการซื้อ-ขายบริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบใหม่นี้

Embracing New Technology

คุณสิทธิศักดิ์ วงสมนึก ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Man Innovation

หลายคนอาจรู้จักแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์ (Online Marketplace) ในตลาดการขายสินค้าทั่วไปหลากหลายธุรกิจแล้ว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านค้าออนไลน์ หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการรถแท็กซี่ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ การ นำเอาแพลตฟอร์มการจองบริการขนส่งสินค้าออนไลน์มาใช้อย่างจริงจัง เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้พัฒนาได้มองเห็นถึงช่องว่างและความท้าทายที่เกิดขึ้นในระบบการซื้อ-ขายบริการขนส่งสินค้า หรือการจองพื้นที่ระวางสินค้าแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการเช็คราคา ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา การเปรียบเทียบบริการ หรือการชำระเงิน จนเกิดการคิดค้นและนำ เสนอแพลตฟอร์ม Logistics Marketplace เพื่อเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ในการลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คุณสิทธิศักดิ์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยเราจะพบว่านอกเหนือจากการแข่งขันด้วยการเพิ่มบริการมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักจะแข่งขันกันด้วยราคาค่าบริการ เพราะโดยทั่วไปแล้วธุรกิจโลจิสติกส์มักจะมีรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่ขั้นตอนการใช้บริการ ค่อนข้างจะซับซ้อนและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลของแต่ละบริษัท การขอใบเสนอราคา การเปรียบเทียบราคาและข้อดี-ข้อเสียของผู้ให้บริการแต่ละบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการชำระค่าบริการ อีกทั้งขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบเอกสาร ซึ่งทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึง มองว่าหากอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สามารถมีแพลตฟอร์มตลาดการซื้อ-ขายบริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แบบออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถขจัดความซับซ้อน ลดระยะเวลาการดำเนินการ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่ผู้ให้ บริการก็สามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย”

กล่าวโดยสรุปก็คือ Logistics Marketplace เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ขนส่งสินค้า (shipper) และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (shipping) ในการติดต่อ ซื้อ-ขายบริการขนส่งสินค้าทุกประเภท โดยครอบคลุมกระบวนการจัดการขนส่งทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

Beyond Marketplace
สำหรับรูปแบบการทำงานของแพลตฟอร์ม Logistics Marketplace คือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์จะต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์จองระบบขนส่งออนไลน์ ระบุบริการที่สามารถให้บริการได้ลงบนเว็บไซต์ จากนั้น ผู้ที่ต้องการใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกบริการที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยทำการเลือกชนิดของสินค้าที่ต้องการขนส่ง พร้อมระบุขนาดและปริ-มาณของสินค้า ประเภทของการขนส่ง สถานที่ในการรับ-ส่งสินค้า จากนั้นระบบจะทำการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ตรงกับความต้องการ คุณภาพบริการ และราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยังคงไม่พอใจในราคาที่ได้รับการเสนอ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการขนส่งและติดต่อขอใบเสนอราคาใหม่ได้โดยตรง ผ่านช่องทางการสนทนาออนไลน์ในเว็บไซต์

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้ายังสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าของตนได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย คุณสิทธิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงแรก Logistics Marketplace มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในการจองบริการขนส่งสินค้า แต่ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการได้มองเห็นว่า เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกหนึ่งระดับ นั่นคือการเพิ่มคุณค่าของ Logistics Marketplace ให้มากขึ้น ด้วยการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าของพวกเขาได้ตลอดกระ-บวนการขนส่ง โดยในกรณีของ Giztix เราได้เพิ่ม ‘ระบบจัดการขนส่ง’ (Transportation Management System) ที่ทำการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ ขนส่ง ผู้ใช้บริการ และพนักงานขับรถ ให้มารวมอยู่ ในระบบเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการลดงานซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติการ และผู้ใช้บริการขนส่งสามารถที่จะติดตามสถานะของสินค้าได้ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการขนส่งว่า สินค้าจะได้รับการขนส่งไปถึงที่หมายได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าในระหว่างการขนส่ง ยิ่งไปกว่านั้น Giztix ยังได้ทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบของ GPS และระบบวางแผนบริหารธุรกิจ (ERP) ของแต่ละบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อให้การจัดการขนส่งเป็นแบบ automation หรือ การปฏิบัติการโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการขนส่งอย่างแท้จริง”

Challenges
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของแพลตฟอร์มนี้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย โดย คุณสิทธิศักดิ์ มีมุมมองว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายของ Logistics Marketplace อย่างยิ่งคือ การที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยังคงมีแนวคิดและรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบเดิม และมองว่า e-Logistics เป็นเรื่องไกลตัว “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายบริษัทยังคงใช้วิธีการขายบริการระบบขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมอยู่ อีกทั้งยังคงทำงานด้วยระบบเอกสาร และมีความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนั้น เมื่อเราเข้าไปพูดคุยกับบริษัทเหล่านี้ แน่นอนว่ามีหลายบริษัทที่ปฏิเสธ Logistics Marketplace ก่อนที่จะทำความรู้จักด้วยซ้ำ เพราะมองว่า Logistics Marketplace เป็นสิ่งที่ยุ่งยากและไกลตัว อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และยังถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจได้ เพระแท้จริงแล้ว Logistics Marketplace ไม่ใช่เทรนด์ ไม่ใช่แฟชั่น แต่ Logistics Marketplace คือแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของพวกเขา หากใครเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงโอกาสได้ก่อน”

นอกจากนี้ อีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้ให้บริการ Logistics Marketplace ต้องเผชิญคือ รูปแบบของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการให้บริการ หลายบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย มักจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าโดยตรง ดังนั้น หลายบริษัทจึงยังคงมองว่าการใช้บุคลากรในการขายสินค้าและบริการโดยตรงน่าจะเป็นผลดีมากกว่าการใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ในด้านบริการได้

Benefits Abound
สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายย่อย การสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการรายย่อยที่อาจมีเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการทำการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้าง ดังนั้น การเข้ามาใช้แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายบริการโลจิสติกส์และการขนส่งออนไลน์ จะช่วยให้บริษัทเหล่านี้เป็นที่รู้จักและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เพราะ Logistics Marketplace เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครือข่ายผู้ใช้บริการ ซึ่งพร้อมที่จะมองหาบริการและราคาที่ดีที่สุดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การหันมาเลือกใช้ช่องทาง Logistics Marketplace เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อ-ขาย ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องลดความสำคัญด้านการให้บริการของบุคลากรไปอย่างสิ้นเชิง เพราะโลจิสติกส์คือธุรกิจบริการ ดังนั้น การดูแลเอาใส่ใจลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้ารายสำคัญ (Key Accounts) แต่ผู้ดำเนินธุรกิจควรมองว่า Logistics Marketplace เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ผู้ให้บริการ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ส่งสินค้าก็จะมีทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ และอาจนำไปสู่การเป็นลูกค้าประจำในอนาคตได้อีกด้วย

เราจะเห็นได้ว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้าง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าก็เช่นเดียวกัน หากเรารู้จักที่จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอย่างเหมาะสม ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง และกล้าเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ก็อาจจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่างๆ มากมาย ต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทความเด่น
Juthamart Nawwarad

Juthamart Nawwarad (Mint) is an eager writer who is excited to learn new things about the industry. She is fascinated in travel, especially to neighboring countries in ASEAN. In her free time, she enjoys cooking and creating new dishes and can easily spend all day watching movies.

More in บทความเด่น

Freightplus ปักหลักธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าโครงการ มุ่งเป็นผู้นำตลาดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

Phubet BoonrasriMay 14, 2019

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

Panthita PhensawangMay 3, 2019

เปิดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่สาม

Panthita PhensawangApril 11, 2019

สถานการณ์ปัจจุบันของขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวโน้มในอนาคต

Chatchaya JianswatvatanaApril 10, 2019

ทิศทางธุรกิจและความท้าทายในการจัดการคลังสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย

Logistics ManagerApril 2, 2019

Swisslog ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบอัตโนมัติชั้นนำของโลก พร้อมขยายตลาดในประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaApril 2, 2019

Blockchain เทคโนโลยีพลิกโลกโลจิสติกส์

Phubet BoonrasriMarch 13, 2019

TIPS พัฒนาธุรกิจลานตู้สินค้า TIPS CD1 ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์

Phubet BoonrasriMarch 6, 2019

เคล็ด (ไม่) ลับ : ส่งออกทุเรียนอย่างไรให้สดใหม่จนถึงปลายทาง

Panthita PhensawangFebruary 28, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version