RCL Logistics ให้บริการครบวงจร ขนส่งสินค้า mega project ระดับโลกไปยังมัลดีฟส์ - LM Thai | Logistics Manager
บทสัมภาษณ์

RCL Logistics ให้บริการครบวงจร ขนส่งสินค้า mega project ระดับโลกไปยังมัลดีฟส์

RCL Logistics ให้บริการครบวงจร ขนส่งสินค้า mega project ระดับโลกไปยังมัลดีฟส์
Chatchaya Jianswatvatana

ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจาก RCL Logisticsได้ที่ท้ายบทความ

การขนส่งสินค้าประเภท project cargo เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีความท้าทายอย่างมาก ทั้งขนาด ลักษณะ และรูปร่างของสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ทำให้ผู้ให้บริการขนส่งต้องมีการวางแผนจัดการอย่างรัดกุมและปฏิบัติการขนย้ายสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ความเร่งด่วนของระยะเวลาการขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญ ที่ทำให้เจ้าของสินค้าต้องคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือเข้ามาดูแลและจัดการขนส่งสินค้าโครงการที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้

ทั้งนี้ ได้มีโครงการขนส่งสินค้า project cargo ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกท่ามกลางมหาสมุทรอินเดียอย่างมัลดีฟส์ ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในการปฏิบัติการของผู้ให้บริการอย่างมาก เนื่องจากปลายทางขนส่งสินค้าเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าเทียบ รวมทั้งยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานสากลรองรับการเข้าเทียบเรือและการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือเหมือนท่าเรือทั่วไป อีกทั้งในการขนส่งยังต้องเผชิญกับปัจจัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ยากต่อการควบคุม นอกจากต้องรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว ผู้ให้บริการยังต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน้อยที่สุด ทุกขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และการปฏิบัติงานต้องเป็นไปอย่างรัดกุม

ขอบคุณภาพจากโครงการ CROSSROADS

Project Background

โครงการ CROSSROADS เป็นโครงการแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนครบวงจร ภายใต้การพัฒนา และบริหารงานโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยใช้งบลงทุนรวมทั้งโครงการกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งอยู่บน Emboodhoo Lagoon สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตัวโครงการครอบคลุมระยะทางรวม 7 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะจำนวน 9 เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย อาทิ Yacht Marina, Retail, Fine Dining, Cultural Center, Beach Club รวมทั้งรีสอร์ทแบรนด์ดังระดับโลก ถือว่าเป็นโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งสำหรับสาธารณรัฐมัลดีฟส์

Big Project, Small Environmental Impact

โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ มีลักษณะทางกายภาพทางทะเลแบบ ‘ATOLL’ หรือเกาะปะการังรูปวงแหวนที่ล้อมรอบลากูน ทำให้พื้นที่ของเกาะมีระดับความลึกที่แตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้น การก่อสร้างจึงต้องดำเนินการภายใต้ความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อแนวปะการังและสัตว์น้ำจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด construction waste water จากการก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผสมคอนกรีต ผู้พัฒนาโครงการจึงเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง pre-fabricated concrete ที่ผลิตในประเทศไทยและขนส่งทางเรือไปสู่ที่หมายดังกล่าว

Overcoming the Odds

จากความท้าทายของโครงการนี้ ทำให้ผู้ให้บริการต้องมีความชำนาญ มีความเข้าใจ และพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าให้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้ RCL Logistics บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร มีบริการหลากหลายและครอบคลุม รวมทั้งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ จึงได้รับเลือกในการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดย project cargo สำหรับโครงการนี้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมกว่า 18,000 ตัน ซึ่งนอกจากสินค้าจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากแล้ว ยังมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งขนาดและรูปร่าง อาทิ วัสดุประเภทคอนกรีตสำเร็จรูป (precast) แท่นหล่อคอนกรีต (precast table) เครนโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์โรงงานต่างๆ สินค้าทุกชิ้นมีมูลค่าสูงและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจำเป็นต้องครบถ้วนสมบูรณ์จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนั้น ขั้นตอนการขนส่งจึงถูกวางแผนในระบบ integrated total solution เริ่มตั้งแต่การวางแผนการบรรจุสินค้า การยกขนสินค้า และการยึดตรึงสินค้าทั้งในตู้คอนเทนเนอร์และบนเรือ เพื่อทำให้การขนส่งเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ ระยะเวลาการขนส่งก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญ จึงต้องคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในการทำโครงการที่มีลักษณะพิเศษ (special project) มาพัฒนาโครงการร่วมกัน

Venturing to A New Destination

สำหรับการขนส่งสินค้าในครั้งนี้ เนื่องจากแผนการขนส่งสินค้าโครงการ CROSSROADS เป็นแบบเช่าเหมาลำ (chartered) เส้นทางเดินเรือจึงถูกกำหนดให้ขนส่งเส้นทางตรงไปสู่โครงการ (direct call) ท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้แนวเขตปะการัง อีกทั้ง ผู้ให้บริการต้องเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของปัจจัยต่างๆ ทางธรรมชาติ เช่น คลื่นลมจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และร่องน้ำที่มีลักษณะพิเศษ เป็นต้น การวางแผนเส้นทางเดินเรือ การเทียบท่า และการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือจึงต้องเป็นไปอย่างรัดกุม กัปตันเรือและทีมปฎิบัติการบนเรือต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที

คุณปริญ ศิลปกิจ Project Executive ที่ร่วมปฏิบัติการในโครงการนี้ กล่าวว่า “หลังจากที่ RCL ได้รับมอบหมายงานให้ทำการขนส่ง project cargo ในโครงการ CROSSROADS เราได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน เพราะความท้าทายของการขนส่งในครั้งนี้ นอกจากเรื่องขนาดและลักษณะเฉพาะของสินค้าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงมูลค่าสินค้าและเวลาในการขนส่งอีกด้วย สินค้าที่เราได้รับมอบหมายแตกต่างจากสินค้าทั่วไปที่เราเคยทำการขนส่งทั้งสิ้น การปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาด สิ่งที่เราทำได้คือ การวาง แผนการทำงานระหว่างทีมต่างๆ ภายใต้เครือข่ายการให้บริการของ RCL Group ซึ่งมีครอบคลุมตลอดทั้ง Supply Chain ให้ทำงานสัมพันธ์กัน (synchronize) เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เรายังสร้างรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น (flexible model) สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เริ่มจากการ บริหารจัดการโลจิสติกส์ เราจัดตั้งทีมดูแลลูกค้าแบบ Single Point of Contact เพื่อประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าโดยละเอียดร่วมกัน ออกแบบและวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การจัดหาชนิดตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะสินค้าแบบพิเศษ การเลือกใช้วัสดุในการรองรับสินค้า การเลือกเครื่องมือเพื่อดำเนินการขนถ่ายสินค้าด้วยวิธีที่ถูกต้อง และวิธียึดตรึงสินค้าในตู้สินค้าให้แน่นหนา ป้องกันสินค้าเสียหายหรือเคลื่อนที่ระหว่างการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ”

นอกจากความท้าทายของการบริหารโลจิสติกส์บนบกแล้ว การขนถ่ายสินค้าบนเรือก็มีความท้าทายไม่แพ้กัน ซึ่งล้วนต้องอาศัยความชำนาญของผู้ให้บริการ กัปตันพิเชษฐ์ โพธิ์งาม Operations Manager กล่าวว่า “สินค้าในครั้งนี้ส่วน ใหญ่เป็นสินค้าประเภท Out-Of-Gauge (OOG) จึงต้องมีการออกแบบการจัดวางสินค้าบนเรือด้วยวิธีการเฉพาะ รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดต้องได้รับ การดูแลเป็นพิเศษมากกว่าการขนส่งสินค้าประเภท ตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งลูกเรือ สินค้า ตัวเรือ รวมทั้งแนวปะการังในบริเวณโครงการเป็นหลักอีกด้วย โดยขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการคำนวณน้ำหนักมวลรวมของสินค้าที่เรือสามารถบรรทุกได้ก่อน จากนั้นทำการจัดวางสินค้าในเรือให้สมดุลและเหมาะสม ป้องกันเรือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อจัดวางแล้วก็ทำการยึดตรึง (lashing) สินค้าที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม แข็งแรง และทนทาน เพื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียที่มีคลื่นลมทะเลสูงได้อย่างปลอดภัย”

กัปตันพิเชษฐ์ กล่าวเสริมว่า “เราไม่เพียงต้องมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการดูแลยกขนสินค้าที่มีความพิเศษเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับการประสานงานและการบริหารเวลาด้วยเช่นกัน อาทิ การคำนวณเวลาที่รถบรรทุกขนส่งสินค้ามายังท่าเรือให้ตรงกับเวลาที่เรือเทียบท่ามากที่สุด และปฏิบัติการยกขนสินค้าขึ้นบนเรือให้ทันเวลาที่กำหนด โดยยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อน (safety first) รวมทั้งนำเรือออกจากท่าเรือได้ทันเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงของแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะหากบริหารจัดการเวลาไม่มีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้ากว่ากำหนด นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น และความล่าช้าในการก่อสร้างของลูกค้า”

นอกจากนี้ เรือที่ RCL Logistics เลือกมาใช้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าในครั้งนี้ก็มีความพิเศษเช่นกัน กัปตันพิเชษฐ์ กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ ทางบริษัทเลือกใช้ เรือศุภภูมิ (Supa Bhum) ซึ่งขนาดพื้นที่ระวางสินค้าของเรือลงตัวกับปริมาณสินค้าพอดี อัตราการกินน้ำลึกสามารถเข้าเทียบยังจุดหมายปลายทางซึ่งมีความลึกของระดับน้ำทะเลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรือศุภภูมิ ยังมีเครนติดตั้งบนเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าลงที่ปลายทางที่มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะกลางทะเล และเมื่อคำนวณเชื้อเพลิงและความเร็วของเรือศุภภูมิแล้ว ทำให้สามารถลดต้นทุนกับการขนส่งสินค้าต่อเที่ยวอีกด้วย (cost optimization)”

เรือศุภภูมิ (Supa Bhum) มีพื้นที่ระวางสินค้าของเรือลงตัวกับปริมาณสินค้าพอดี อัตราการกินน้ำลึกสามารถเข้าเทียบยังจุดหมายปลายทาง และมีเครนติดตั้งบนเรือ

Unconventional Berthing Challenge

ด้วยจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นเกาะกลางมหาสมุทรอินเดียและตั้งอยู่ใกล้แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น RCL Logistics จึงสำรวจเส้นทางการเดินเรือล่วงหน้าและเลือกช่วงเวลาขนส่งเพื่อเลี่ยงสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงมรสุม แม้ระหว่างเดินทางเรือได้เผชิญคลื่นลมที่รุนแรงของมหาสมุทรอินเดียอยู่บ้างก็ตาม โดยเมื่อเรือเดินทางถึงที่หมายก็เผชิญกับความท้าทายกับการเทียบเรือ

กัปตันพิเชษฐ์ กล่าวว่า “เนื่องจากท่าเทียบเรือถูกสร้างขึ้นเฉพาะกิจ และมีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีความท้าทายมากกว่าการเทียบเรือที่ท่าเทียบเรือสากล รวมทั้งช่วงที่เรือเดินทางถึงพื้นที่เกาะเป็นเวลากลางคืน เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันการสร้างผลกระทบหรือทำลายระบบนิเวศใต้ท้องทะเลบริเวณนั้น”

“ในส่วนของการเทียบเรือ เราประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของ safe berth มีการประเมินความปลอดภัยก่อนเทียบท่า และทดสอบว่าสามารถเทียบท่าได้จริง ซึ่งในเที่ยวแรกมีความท้าทายมากที่สุด ด้วยการที่ปลายทางเป็นจุดหมายที่เราไม่เคยเทียบเรือมาก่อน ผนวกกับความท้าทายอย่างที่สองคือ เราต้องนำเรือเข้าเทียบช่วงเวลาค่ำ ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของแสงสว่าง ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเป็นเท่าตัว และจากความท้าทายต่างๆ ที่เราเจอในเที่ยวแรกนั้น เราก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับการทำ งานและพัฒนาการปฏิบัติการในเที่ยวที่สองและสามให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้วางใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นที่ทำการขนส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและทันเวลาตามหมายกำหนดการ ถือได้ว่าการขนส่งสินค้า project cargo ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีความท้าทายที่สุดของ RCL ก็ว่าได้” กัปตันพิเชษฐ์ กล่าว

Integrated Total Solutions

แม้การปฏิบัติงานจะมีความท้าทายหลากหลาย แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและความยืดหยุ่นในการให้บริการ ความเข้าใจในการบริหารสินค้าโครงการ และการวางแผนอย่างรอบคอบ ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณปริญ กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของ RCL คือ เครือข่ายการให้บริการของเราที่มีอย่างครอบคลุม เราไม่ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ให้บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (Integrated Logistics Solutions) นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรภายในเครือทำให้ทีมงานของ RCL Logistics สามารถออกแบบโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณไว้”

ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการขนส่งสินค้าสำหรับ mega project ระดับโลกในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียที่มีการให้บริการที่ครบวงจร พร้อมระบบการทำงานที่สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Regular Service to the Maldives

นอกจากการขนส่งสินค้าโครงการในครั้งนี้แล้ว RCL ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางประจำ (liner service) ไปยังสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยร่วมมือกับสายเรือพันธมิตร เปิดให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชียใต้ โดยมีบริการเชื่อมต่อจากทั้งกรุงเทพ แหลมฉบัง และสงขลา ไปยังท่าเรือ Male ในประเทศมัลดีฟส์ ผ่านท่าเรือ Colombo โดยให้บริการทั้งหมด 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเพียง 36 ชั่วโมงในการเดินทางจากท่าเรือ Colombo ตรงไปยังท่าเรือ Male และเนื่องจากความได้เปรียบด้านความถี่ของตารางเรือจากท่าเรือต้นทาง จึงสามารถร่นระยะเวลา Transit Time รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ท่าเรือได้ ทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

About Singha Estate

สิงห์ เอสเตท เป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (premier property development and investment holding company) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตด้วยพอร์ทการลงทุนที่มีความสมดุลและหลากหลายจากการพัฒนาธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก พื้นที่สำนักงานให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่พักอาศัย มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทลงทุนและโฮลดิ้งระดับโลก ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนำเสนอคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม


ขอเชิญร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจาก RCL Logistics เป็นหมวกกอล์ฟ จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล เพียงตอบคำถามเกี่ยวกับบทความ ‘RCL Logistics Delivers Total Solution for Maldives Mega Project’ โดยพิมพ์คำตอบ พร้อมที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ ที่เว็บไซต์ logistics-manager.com/game ท่านสามารถร่วมสนุกได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในนิตยสาร LM ฉบับที่ 496 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2018 หรือในเฟซบุคเพจ facebook.com/ThaiLogisticsManager

บทสัมภาษณ์
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์ Mr. Jeremy Nixon, CEO สายการเดินเรือ ONE ระหว่างเยือนสำนักงานประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 28, 2019

คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

Dusida WorrachaddejchaiJanuary 4, 2019

DHL พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง

Dusida WorrachaddejchaiDecember 13, 2018

บทสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg เยอรมนี

Dusida WorrachaddejchaiDecember 6, 2018

Crown Equipment ฉลองครบรอบ 40 ปี การให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Chatchaya JianswatvatanaOctober 3, 2018

ANJI-NYK Logistics ก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าของการส่งมอบบริการโลจิสติกส์ยานยนต์คุณภาพ

Dusida WorrachaddejchaiSeptember 27, 2018

Yusen Logistics มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่

Phubet BoonrasriSeptember 12, 2018

KERRY-APEX ผนึกความแข็งแกร่งเพื่อนำเสนอบริการบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

Hatsamon KittipongvorakarnAugust 29, 2018

Rhenus Logistics มุ่งมั่นให้บริการอย่างแข็งแกร่ง ขยายบริการอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ปี 1912

Chatchaya JianswatvatanaAugust 17, 2018
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version