Profreight ฉลองสามทศวรรษแห่งความสำเร็จ - LM Thai | Logistics Manager
บทสัมภาษณ์

Profreight ฉลองสามทศวรรษแห่งความสำเร็จ

Profreight ฉลองสามทศวรรษแห่งความสำเร็จ
Dusida Worrachaddejchai

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การยืนหยัดอยู่คู่กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยเป็นปีที่ 30 ถือเป็นอีกหนึ่งหลักชัยสำคัญของ Profreight บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำ โดยก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ ล้วนเกิดจากความร่วมมือและประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้บริหารและบุคลากร รวมไปถึงการสนับสนุนจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้ทำให้ปีที่ 30 ของ Profreight เป็นปีแห่งความสำเร็จ และบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ให้ก้าวไปอีกระดับ

จากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยจำนวนทีมงานเพียงเจ็ดคน เมื่อปี 1988 จนปัจจุบัน บริษัท Profreight มีพนักงานราว 300 คน พร้อมสำนักงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร บนถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังได้มีการเติบโตและขยายฐานการให้บริการในฐานะผู้เชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วโลกด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทฯ

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ และคุณรัศมี อัศวสังสิทธิ ผู้อำนวยการ บริษัท Profreight มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงเป้าหมายในอนาคตของบริษัท Profreight หนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรของประเทศไทย

บริษัท Profreight เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ (NVOCC) ก่อนที่จะพัฒนามาให้บริการด้านการจัดการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มเติม จากนั้นบริษัทฯ ได้เพิ่มบริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และบริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ อีกมากมาย โดยมุ่งให้ความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้ Profreight ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทุกภาคส่วนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ทีมผู้บริหารบริษัท Profreight (จากซ้าย) คุณทรงวุฒิ อนุวงศ์เจริญ ผู้จัดการทั่วไป คุณรัศมี อัศวสังสิทธิ ผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ คุณณิชา รัตนจินดา Business Development Executive                                                            คุณนภัสสร อัศวสังสิทธิ คุณวรชิต รัตนจินดา และ คุณชานน อัศวสังสิทธิ Management Trainee

Behind the Success

Profreight มีแนวทางการให้บริการที่โดดเด่นและมีคุณภาพ มีบริการที่หลากหลาย และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ Profreight มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าสภาวการณ์ในตลาดจะมีความท้าทายหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมฯ ได้ ด้วยความภาคภูมิใจ

คุณสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ

“ทุกธุรกิจในแต่ละยุคสมัยย่อมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสภาพตลาด ความต้องการของลูกค้า ความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆ สิ่งที่เราในฐานะบริษัทโลจิสติกส์จำเป็นต้องมีก็คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยแนวทางที่บริษัทฯ ของเราใช้ก็คือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถนำเอาความคิดเห็นที่มีประโยชน์เหล่านี้มาปรับปรุงบริการและการให้บริการของเรา นอกจากนี้ การหมั่นสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลง การก้าวทันโลก รวมไปถึงการปรับตัวให้เท่าทันทิศทางของตลาด ทำให้ Profreight สามารถนำเสนอบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งแน่นอนว่าวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับตัวทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ Profreight ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง” คุณสุวิทย์ กล่าว

โดยคุณสุวิทย์ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “เราน้อมรับทุกความคิดเห็นจากลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมฯ และยินดีให้บริการเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย เพราะหากไม่มีลูกค้าและพันธมิตรที่เชื่อมั่นในความสามารถและบริการของเรา Profreight ก็อาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงปีที่ 30 เราจึงขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกบริษัทสำหรับการสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังว่า Profreight จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อไปอีกในอนาคต”

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่ช่วยนำพาให้บริษัทฯ สามารถก้าวพ้นความท้าทายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้ว การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ Profreight ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บุคลากรรับรู้และมีความเข้าใจในเป้าหมายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นความสามัคคีและความร่วมมือที่ดี รวมไปถึงความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างดี

เนื่องจากบริษัท Profreight เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ดังนั้น การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยคุณรัศมีกล่าวว่า “แม้ว่าบุคลากรทุกฝ่ายของ Profreight จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์สูง แต่บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่เสมอ เช่น การจัดฝึกอบรมความรู้เชิงลึกให้กับบุคลากรของเรา ทั้งในรูปแบบของการอบรมภายใน และการอบรมภายนอกจากบริษัทพันธมิตรหรือลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนพร้อมให้บริการลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์ อีกทั้ง การมีจิตบริการที่ดี (Service Mind) ของบุคลากรก็เป็นสิ่งที่ Profreight ไม่เคยมองข้าม เพราะธุรกิจของเราคือธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยการพูดคุยสื่อสารระหว่างลูกค้า การบริการด้วยใจถือเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้บุคลากรของเรา เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า”

Build for the Future

คุณรัศมี อัศวสังสิทธิ ผู้อำนวยการ

นอกเหนือจากการวางรากฐานด้านการให้บริการและบุคลากรอย่างมั่นคง Profreight ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกระแสโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน คุณรัศมีกล่าวถึงการพัฒนาบริการของ Profreight ในช่วงเวลาต่อจากนี้ว่า

“เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องมีการอัพเดตข้อมูลและความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อที่ธุรกิจของเราจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานในการให้บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือธุรกิจ e-Commerce โดยทาง Profreight จะยังคงมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการประเภทธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) หรือบริษัทประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ทั้งนี้ Profreight ยังได้เพิ่มธุรกิจใหม่ ด้วยการเปิดให้บริการสถานที่นัดพบแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ Freight Space ร้านกาแฟที่มุ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และผู้ประกอบ การ e-Commerce นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการไปรษณีย์ไทย บางนา 202 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยไว้รองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ที่กำลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในทุกขณะ แต่สำหรับบริษัท Profreight ทรัพยากรบุคคลยังคงเป็นทรัพยากรที่สำคัญเสมอ โดยคุณสุวิทย์ได้ยืนยันถึงความสำคัญของบุคลากรว่า “ปัจจุบัน บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทุกแห่งต่างมีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันอยู่ในมือ แต่สิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นและเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด คือทรัพยากรบุคคลของ Profreight ถึงแม้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก แต่เรายังต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ ในการให้บริการและปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ เพราะธุรกิจของเราจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า”

การครบรอบ 30 ปีของ Profreight ถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทจะได้เฉลิมฉลองและทบทวนความสำเร็จตลอดช่วงระยะเวลาสามทศวรรษของการให้บริการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จนก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบริการที่มีความต้องการของลูกค้าเป็นหลักของบริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้ เพราะ Profreight ยังคงมีแผนการขยายขอบข่ายการให้บริการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้ก้าวไปสู่อีกระดับ


 

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทสัมภาษณ์
Dusida Worrachaddejchai

Dusida Worrachaddejchai, or Pang, is a recent graduate and is one of the newest contributing writers for Airfreight Logistics and Logistics Manager. She’s always been a book worm and describes her perfect afternoon as one with a book in hand and a cat in her lap. Creativity is what drives her as she is also into art, music, and writing. She’s excited to bring that spark to writing and creating content with a focus on the logistics industry.

More in บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์ Mr. Jeremy Nixon, CEO สายการเดินเรือ ONE ระหว่างเยือนสำนักงานประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 28, 2019

คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

Dusida WorrachaddejchaiJanuary 4, 2019

DHL พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง

Dusida WorrachaddejchaiDecember 13, 2018

บทสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg เยอรมนี

Dusida WorrachaddejchaiDecember 6, 2018

Crown Equipment ฉลองครบรอบ 40 ปี การให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Chatchaya JianswatvatanaOctober 3, 2018

ANJI-NYK Logistics ก้าวเข้าสู่ปีที่ห้าของการส่งมอบบริการโลจิสติกส์ยานยนต์คุณภาพ

Dusida WorrachaddejchaiSeptember 27, 2018

Yusen Logistics มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่

Phubet BoonrasriSeptember 12, 2018

KERRY-APEX ผนึกความแข็งแกร่งเพื่อนำเสนอบริการบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

Hatsamon KittipongvorakarnAugust 29, 2018

Rhenus Logistics มุ่งมั่นให้บริการอย่างแข็งแกร่ง ขยายบริการอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ปี 1912

Chatchaya JianswatvatanaAugust 17, 2018
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version