ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. จัดทำ Master Plan 3 แผนหลัก พัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ ทกท.

กทท. จัดทำ Master Plan 3 แผนหลัก พัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ ทกท.
Panthita Phensawang

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. ได้บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ในภาพรวม (master plan) ทั้งภายในและนอกเขตรั้วศุลกากร โดยแบ่งพื้นที่เป็นสามโซน ได้แก่ พื้นที่พัฒนาด้านการค้า พื้นที่พัฒนาธุรกิจหลักและพื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดปัจจุบัน ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับกรอบแนวความคิดแผนพัฒนาผังแม่บท ทกท. เบื้องต้น ซึ่งแผนการพัฒนาพื้นที่ด้านการค้า เนื้อที่ 17 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับกิจการท่าเรือ อาทิ สำนักงานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือ ศูนย์ฝึกอบรม เนื้อที่ 54 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าแนวสูงและแนวราบ และสถานีพักรถบรรทุก เนื้อที่ 15 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน เนื้อที่ 127 ไร่ (ไม่รวมตลาดคลองเตย) พัฒนาเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมนานาชาติเพื่อพาณิชยนาวี และบริเวณโรงฟอกหนัง เนื้อที่ 58 ไร่ พัฒนาเป็น Smart Community ซึ่งเป็นการใช้แนวความคิดทางด้านการประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน ระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชนในราคาถูก เพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ
แผนการพัฒนาธุรกิจหลัก การพัฒนาจะประกอบด้วย สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งมีแนวคิด Cross Docking Operations และ Bangkok Port Distripark เป็นการบูรณาการพื้นที่หลังท่า เพื่อรองรับการปฏิบัติการของ ทกท. อาทิ คลังสินค้าขาเข้า เขตปลอดภาษี (Free Zone) ลานบริหารจัดการรถบรรทุก และจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (BKP West Container Terminal) ในลักษณะท่าเรืออัตโนมัติ Incident Command Center ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรง ทกท. กองบริการท่า สถานีขนส่งทางเรือลำเลียง (Barge Transfer) ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก (BKP East Container Terminal) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ ทกท. และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี

ส่วนแผนสุดท้าย พื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Modern City) มีรูปแบบการพัฒนาเป็น Modern Port City โดยเน้นการพัฒนาเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแลนมาร์คของประเทศ ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำ และ Passenger Terminal โดยมีแนวคิดออกแบบเป็นอาคารแบบ Mixed Use ที่มี Shopping Mall พื้นที่จอดรถและโรงแรม

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือกรุงเทพ จัดเสวนา “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มผลกำไรทันที”

Panthita PhensawangJune 20, 2019

ท่าเรือ Los Angeles ทำลายสถิติปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 19, 2019

ท่าเรือ Long Beach รายงานปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าลดลงในเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 18, 2019

‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล

Chatchaya JianswatvatanaJune 14, 2019

PSA ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SATS เพื่อมอบบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และผลักดันสิงค์โปร์เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

Satida TinarakJune 14, 2019

ท่าเรือประจวบรับโล่เกียรติคุณจากส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4)

Panthita PhensawangJune 12, 2019

Beibu Gulf Port จัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบก-ทางทะเลแห่งใหม่

Satida TinarakMay 31, 2019

Hutchison Ports Thailand ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดโครงการ e-Coastal Trading System

Panthita PhensawangMay 29, 2019

การท่าเรือ Rotterdam เสริมความสามารถในฐานะท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Chatchaya JianswatvatanaMay 29, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version