ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. ขับเคลื่อน Smart Community มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ

กทท. ขับเคลื่อน Smart Community มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจ
Panthita Phensawang

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยให้เป็น Smart Community รองรับชาวชุมชนในอาณาบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยรวม 26 ชุมชน และชุมชนใต้ทางด่วน เพื่อจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยภายในชุมชน ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของ กทท. โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการฯ ประมาณเดือนธันวาคม ปี 2018 นี้

โครงการ Smart Community เป็นนโยบายของ กทท. ที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรอบเขตรั้วศุลกากร กทท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโครงการต่างๆ ของ กทท. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรในภาพรวม ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง จำนวน 58 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารทรงสูงสำหรับรองรับชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 12,545 ครัวเรือน ชุมชนบริเวณใต้ทางด่วน จำนวน 455 ครัวเรือน รวมทั้งพื้นที่สำนักงานรองรับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อม

สำหรับปีงบประมาณ 2019 กทท. กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยจะลงพื้นที่ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในชุมชนคลองเตย 26 ชุมชน สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัย กำหนดแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง ฯลฯ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (2018 – 2037) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ‘ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง’ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญประการหนึ่ง

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือกรุงเทพ จัดเสวนา “ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ยุค 4.0 บริหารต้นทุนอย่างไร เพิ่มผลกำไรทันที”

Panthita PhensawangJune 20, 2019

ท่าเรือ Los Angeles ทำลายสถิติปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าประจำเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 19, 2019

ท่าเรือ Long Beach รายงานปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าลดลงในเดือนพฤษภาคม

rungpisitJune 18, 2019

‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล

Chatchaya JianswatvatanaJune 14, 2019

PSA ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท SATS เพื่อมอบบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และผลักดันสิงค์โปร์เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

Satida TinarakJune 14, 2019

ท่าเรือประจวบรับโล่เกียรติคุณจากส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช.4)

Panthita PhensawangJune 12, 2019

Beibu Gulf Port จัดโรดโชว์ประชาสัมพันธ์โครงการระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบก-ทางทะเลแห่งใหม่

Satida TinarakMay 31, 2019

Hutchison Ports Thailand ร่วมกับกรมศุลกากร เปิดโครงการ e-Coastal Trading System

Panthita PhensawangMay 29, 2019

การท่าเรือ Rotterdam เสริมความสามารถในฐานะท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Chatchaya JianswatvatanaMay 29, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version