บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg เยอรมนี

บทสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg เยอรมนี
Dusida Worrachaddejchai

ความสนใจและความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คนๆ หนี่งสามารถไล่ตามความฝันได้อย่างไม่ลดละ และท้ายที่สุดสามารถไขว่คว้าความฝันนั้นได้สำเร็จ จากความชอบด้านการเดินเรือ เครื่องยนต์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้คนไทยคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น ได้ทุ่มเทเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสั่งสมความรู้จนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมปฏิบัติงานและเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการชั้นนำเกี่ยวกับดิจิทัลประจำหนึ่งในท่าเรือชั้นนำของโลกอย่างท่าเรือ Hamburg

นิตยสาร LM ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม หรือ คุณเอิ้น (Dr. Phanthian Zuesongdham) คนไทยที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในท่าเรือ Hamburg ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญประจำเยอรมนีและเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความก้าวหน้าที่สุดของโลก โดยการรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย Digital & Business Transformation และหัวหน้าฝ่ายโครงการ smartPORT ประจำการท่าเรือ Hamburg เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางที่ทำให้เธอมาบรรจบที่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานในปัจจุบัน รวมทั้งแรงบันดาลใจและประสบการณ์ต่างๆ ที่ส่งให้เธอทำตามฝันได้สำเร็จ และมุมมองที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับหนึ่งในท่าเรือที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแห่งนี้

Making Dream Comes True

จากความชอบและสนใจด้านโลจิสติกส์ที่มีอยู่เป็นทุนเดิมที่ผลักดันให้ความฝันกลายเป็นความจริง ดร. พันเทียน เล่าว่าในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมชมเรือขนส่งสินค้าและสัมผัสการทำงานบนเรือที่แท้จริง จากพื้นฐานเดิมที่มีความชอบเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ อยู่แล้วนั้น เมื่อได้เห็นการทำงานและเรือจริงก็เกิดความประทับใจ และใฝ่ฝันที่จะเป็นกัปตันเรือ แต่ในขณะนั้น สถาบันสอนการเดินเรือในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดรับสมัครกัปตันเรือหญิง เพื่อได้เข้าใกล้สิ่งที่เธอใฝ่ฝันมากที่สุด ดร. พันเทียน จึงตัดสินใจศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเลือกสาขาหลักทางด้าน International Transport Management และสาขารองด้าน Marketing เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ด้านโลจิสติกส์และสั่งสมประสบการณ์เพื่อเป็นทางเชื่อมในการต่อยอดความฝันในอนาคต โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. พันเทียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNSCAP) และฝึกงานกับสายการบิน Lufthansa Cargo สายการบินขนส่งสินค้าชั้นนำสัญชาติ ทำให้มีพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ดร. พันเทียน สื่อทรงธรรม หรือ คุณเอิ้น

ภายหลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดร. พันเทียนทำงานกับทาง Lufthansa Cargo อีกเป็นเวลาสองปีครึ่ง แล้วได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขา Logistics and Risk Management ที่มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศเยอรมนี รวมทั้งศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน Maritime Logistics, Process Management, Transport Management, Project Cargo ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Hamburg อีกด้วย

ระหว่างที่เรียนปริญญาโท และปริญญาเอก ดร.พันเทียน ก็ได้ทำงานควบคู่มาตลอดในบริษัทพลังงาน BP และเก็บประสบการณ์จากการทำงานวิจัยและงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และการบริหารการท่าเรือ จน ดร. พันเทียนได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานกับการท่าเรือ Hamburg (Hamburg Port Authority) ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน โดยการท่าเรือ Hamburg เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลและจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในท่าเรือ Hamburg รวมถึงดูแลการจราจรในพื้นที่ท่าเรือ เส้นทางการขนส่งทางน้ำทั้งทางแม่น้ำและทะเล รวมทั้งการขนส่งทางบกเช่นกัน

ตั้งแต่วันแรกที่เข้าปฏิบัติการจนถึงวันนี้ ก็นับเป็นเวลาเกือบเก้าปีแล้ว ซึ่ง ดร. พันเทียนถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ปฏิบัติการโครงการด้านดิจิทัลต่างๆ และร่วมผลักดันการพัฒนาภายในท่าเรือชั้นนำอย่างท่าเรือ Hamburg แห่งนี้

ดร. พันเทียน กล่าวว่า “ปัจจุบัน หน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นจะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการด้านดิจิทัลเป็นหลักทั้งด้านเทคโนโลยี การพัฒนาวัฒธรรมองค์กร และการจัดการกระบวนการในระบบต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่าเรือให้สามารถรองรับความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตได้ โดยตั้งแต่ปี 2013 ท่าเรือ Hamburg ได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท่าเรือให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยขณะนั้นมีการจัดโครงการต่างๆ มากมายเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมท่าเรือโลก จัดขึ้นโดยสมาคมท่าเรือระหว่างประเทศ (IAPH) ทั้งนี้ ในปี 2015 ทางท่าเรือ Hamburg ต้องการนำเสนอเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำความคิดเหล่านั้นมาปรับใช้งานจริง จึงมีการใช้แบบจำลองโมเดลสามมิติที่ใช้ในการดูแลท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามของเทคโนโลยี Digital Twin ที่ใช้เก็บบันทึกสำเนาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ โครงสร้างพื้นฐาน หรือเครื่องจักรในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีหลากหลาย อาทิ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) รวมถึงเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อตรวจสอบสถานะของท่าเรือ ความสามารถในการรองรับสินค้าภายในท่าเรือ การจราจรและการไหลเวียนสินค้าภายในท่าเรือ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพ”

Smart Port

นอกจากความรับผิดชอบด้านส่วนงานดิจิทัลแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่หลักของ ดร. พันเทียน คือการดูแลโครงการ smartPORT ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของท่าเรือ Hamburg โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ท่าเรือเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ทันสมัยและมีศักยภาพที่สุดในโลก

ท่าเรือ Hamburg เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและตั้งอยู่ใจกลาง Hamburg เมืองใหญ่ลำดับที่สองรองจาก Berlin ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานคู่เมืองแห่งนี้มากว่า 800 ปี โดยที่ตั้งของท่าเรือและชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้คนในเมืองถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำ Elbe ดังนั้น เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนท่าเรือและชุมชนประชากรอย่างมีความสุขและราบรื่น ท่าเรือจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติการภายในท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมาโดยตลอด

รูปภาพจาก Hamburg Port Authority

ทั้งนี้ โครงการ smartPORT เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการปฏิบัติงานภายในท่าเรือ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในท่าเรือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในสองส่วนหลัก ได้แก่ พลังงานและโลจิสติกส์ ทำให้ท่าเรือมีการลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งทุกรูปแบบ รวมถึงพัฒนาการจัดการคมนาคมภายในท่าเรือ เพื่อให้การไหลเวียนของสินค้าและการจราจรเป็นไปอย่างราบรื่น

ดร. พันเทียน กล่าวว่า “เราตระหนักถึงบทบาทของท่าเรือ Hamburg ในฐานะส่วนหนึ่งของเมือง Hamburg ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เราเข้าใจมาโดยเสมอว่าการปฏิบัติการต่างๆ ภายในท่าเรืออาจส่งผลต่อเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถบริหารจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายทางยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน และการจัดการจราจร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ”

ทั้งนี้ แผนการในอนาคตของท่าเรือ Hamburg ที่นอกจากพัฒนาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานภายในท่าเรือ เพื่อรองรับเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่แล้ว ยังต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนบทบาทของท่าเรือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนที่เข้าสู่โลกดิจิทัล จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อย่าง Alibaba และ Amazon ที่มีแนวโน้มขยายขอบข่ายการให้บริการในอนาคต ตัวอย่างของการคำนึงการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain จะกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของโลก ซึ่งผู้คนจากหลากหลายอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

ดร. พันเทียน ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า “เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ว่าอาจจะยังต้องมีการพัฒนาความเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็ตาม แต่ในอนาคต เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีการส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นในการขนส่งมากมาย นอกจากจะเป็นการลดความซับซ้อนในกระบวนการทางเอกสารแล้ว ยังช่วยสร้างความโปร่งใสให้แก่ซัพพลายเชน ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความตื่นตัวต่อเทคโนโลยีนี้ เช่น สายการเดินเรือ Maersk ที่ได้ทำการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกับบริษัท IBM และท่าเรือ Singapore เพื่อคิดค้นบริการใหม่ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับท่าเรือเองก็ต้องมีความพร้อมสำหรับทุกเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอด”

รูปภาพจาก Hamburg Port Authority

จะเห็นได้ว่าการมีความคิดที่เปิดกว้างรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นหนึ่งในทัศนคติสำคัญในการทำงานของ ดร. พันเทียน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยการปรับตัวในการทำงานท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย “คนส่วนใหญ่มักมีภาพจำว่าชาวตะวันตกมีความสามารถมากกว่าคนเอเชียในทุกๆ ด้าน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนมีศักยภาพในการทำงานเท่าเทียมกัน แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนหรือสีผิวใดก็ตาม จากประสบการณ์ในการทำงานที่ท่าเรือ Hamburg วัฒนธรรมในการทำงานของชาวเยอรมันจะมีความทุ่มเทและพยายามมุ่งมั่นสู่เป้าหมายให้สำเร็จ ในทางกลับกัน คนไทยจะมีความยืดหยุ่นและประณีประนอมมากกว่า ทั้งนี้ ลักษณะนิสัยของคนแต่ละประเทศย่อมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป สิ่งที่สำคัญในการทำงานโดยประสบความสำเร็จ เราต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็ง และความรู้ที่คนแต่ละคนในกลุ่มการทำงานมี แล้วนำมาใช้ให้เต็มศักยภาพ รู้จักช่วยเหลือและต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทุกวัฒนธรรมต้องมีคือการให้เกียรติและเคารพผู้ร่วมงานซึ่งกันและกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม” ดร. พันเทียน กล่าวทิ้งท้าย

จากประสบการณ์การขึ้นเรือของ ดร. พันเทียนในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ทำให้เธอนำเอาศักยภาพทั้งหมดที่มีออกมาใช้อย่างเต็มที่ จนกลายเป็นแรงผลักดันและพัฒนาตัวเองให้มีโอกาสร่วมงานกับท่าเรือ Hamburg หนึ่งในท่าเรือหลักที่เป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับโลก

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทสัมภาษณ์
Dusida Worrachaddejchai

Dusida Worrachaddejchai, or Pang, is a recent graduate and is one of the newest contributing writers for Airfreight Logistics and Logistics Manager. She’s always been a book worm and describes her perfect afternoon as one with a book in hand and a cat in her lap. Creativity is what drives her as she is also into art, music, and writing. She’s excited to bring that spark to writing and creating content with a focus on the logistics industry.

More in บทสัมภาษณ์

BTL มอบบริการขนส่งตู้สินค้าโดยรถไฟ แหลมฉบัง-สปป.ลาว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Pichanon PaoumnuaywitAugust 13, 2019

DB Schenker เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งในตลาดโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitJuly 26, 2019

IAPH พลิกโฉมองค์กรเพื่อรักษาบทบาทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitJuly 26, 2019

DHL สร้างสรรค์ประสบการณ์โลจิสติกส์ที่ใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ ‘myDHLi Quote & Book’

Logistics ManagerJuly 1, 2019

ปรับกลยุทธ์การให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

Panthita PhensawangJune 28, 2019

JWD ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน

Panthita PhensawangApril 26, 2019

Hutchison Ports Thailand เปิดท่าเทียบเรือ ชุด D ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยที่สุดในไทยอย่างเป็นทางการ

Panthita PhensawangApril 1, 2019

Yang Ming Line (Thailand) เดินหน้าผลักดันธุรกิจผ่านการสื่อสารที่ใกล้ชิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Hatsamon KittipongvorakarnMarch 18, 2019

บทสัมภาษณ์ Mr. Jeremy Nixon, CEO สายการเดินเรือ ONE ระหว่างเยือนสำนักงานประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 28, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version