บทความเด่น

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าเทกองและวางกองจากยุทธศาสตร์ BRI ของจีน

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าเทกองและวางกองจากยุทธศาสตร์ BRI ของจีน
Hatsamon Kittipongvorakarn

Belt and Road Initiative (BRI) โครงการพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศจีน ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ ที่เชื่อมโยงประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเข้าด้วยกัน โดยมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าโลก อีกทั้ง จีนยังมีจุดยืนที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำในเวทีการค้าโลก ผ่านยุทธศาสตร์ BRI ที่จีนได้เข้าลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมและการค้า ครอบคลุมหลายประเทศตามแนวเส้นทางการค้า ทั้งทางบก ทางราง และทางทะเล ตั้งแต่ประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงทวีปยุโรปและแอฟริกา

โดยหนึ่งในธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการคือธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเทกอง (bulk) และสินค้าวางกอง (break bulk) ที่หลายฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

โครงการริเริ่ม ‘เส้นทางสายไหมใหม่’ (BRI) หรือในชื่อเดิมคือ One Belt, One Road (OBOR) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีพื้นที่โครงการครอบคลุมมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก โดยจีนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางบกและเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงประเทศจีนกับทวีปยุโรปผ่านเอเชียกลาง และเส้นทางการขนส่งทางทะเล เชื่อมต่อท่าเรือในประเทศจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา ผ่านการลงทุนก่อสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนานาชาติเล็งเห็นว่าเป้าหมายของประเทศจีนในการผลักดันโครงการนี้คือ การทำให้ประเทศจีนผงาดขึ้นเป็นผู้นำในตลาดการค้าโลก รวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

Influence on the Market
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ BRI ซึ่งครอบคลุมถึงการก่อสร้างท่าเรือ ถนน รางรถไฟ โรงไฟฟ้า และท่อส่งน้ำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆ เช่น ถ่านหิน เหล็ก ปูน คอนกรีต และอื่นๆ ซึ่งคาดว่า การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ BRI จะสามารถช่วยกระตุ้นปริมาณการขนส่งสินค้าให้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขนส่งสินค้าโดยรวมในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการริเริ่มยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของจีน จะมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจีนและนานาชาติในหลายรูปแบบ แต่โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยขับเคลื่อนการจัดส่งสินค้าเทกองและสินค้าวางกองในระยะยาวได้มากน้อยเพียงใด ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานของ Drewry ที่ปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลระดับโลกเปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจการขนส่งสินค้าเทกองยังคงมีปัญหาที่น่ากังวลอยู่บ้าง เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายลดปริมาณการผลิตเหล็กลงในช่วงฤดูหนาว 50 เปอร์เซ็นต์ จนเหลือ 40 ล้านตัน เพื่อรับมือกับปัญหามลภาวะที่มาจากถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานในช่วงฤดูหนาว (พ.ย. 2017-มี.ค. 2018) ทำให้ส่งผลต่อปริมาณความต้องการด้านการขนส่งแร่เหล็กในตลาดมีความผันผวน เพราะถึงแม้ว่าความต้องการแร่เหล็กจะยังคงแข็งแกร่งจากประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่ความต้องการแร่เหล็กในประเทศอื่นๆ จะแข็งแกร่งพอที่จะชดเชยผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงของประเทศจีน

New Trade Routes
แม้ว่าการลดปริมาณผลิตเหล็กในหน้าหนาวของจีนในปีที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการขนส่งสินค้าประเภทแร่เหล็กในระยะสั้น แต่สำหรับตลาดการขนส่งสินค้าเทกองแห้งประเภทอื่นยังคงมีแนวโน้มความต้องการในตลาดที่พุ่งสูงขึ้น โดยหลายฝ่ายยังเชื่อมั่นว่าโครงการ BRI จะช่วยกระตุ้นตลาดการขนส่งสินค้าเทกองแห้งที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพราะโครงการ BRI จำเป็นต้องใช้ถ่านหิน เหล็ก ปูน และคอนกรีต ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อีกทั้ง โครงการ BRI ยังเป็นโครงการระยะยาวที่มีการวางแผนก่อสร้างยาวนานถึง 50 ปี ดังนั้น Drewry จึงคาดการณ์ว่าโครงการ BRI จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการขนส่งสินค้าเทกองในระยะยาว

นอกเหนือจากปริมาณความต้องการในตลาดของสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในตลาด อีกหนึ่งกลุ่มสินค้าในตลาดสินค้าเทกองแห้งที่น่าจับตามองก็คือสินค้ากลุ่มเกษตรกรรม เช่น ข้าวและธัญพืชต่างๆ เนื่องจากอีกหนึ่งเป้าหมาย ของการสร้างเส้นทางสายไหมใหม่นี้คือ การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเส้นทางกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากในปัจจุบัน ดังนั้น ในอนาคตเส้นทางสายไหมใหม่นี้จะสามารถสร้างทางเลือกใหม่ในการกระจายสินค้ากลุ่มเกษตรกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้ากลุ่มนี้มีปริมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันตลาดการขนส่งสินค้าจำพวกธัญพืชยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่ อีกทั้ง รายงานของ Drewry ยังระบุอีกว่าความนิยมการบริโภคธัญพืชที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกาและเอเชียจะช่วยสนับสนุนการค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและส่งออกหลักของโลก จึงคาดว่าการพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่และการขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้นจะเป็นผลดีต่อตลาดการขนส่งสินค้าเทกองแห้งทั้งทางทะเลและทางบกในอนาคต

The Cost of Ambition
แม้ว่าโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) จะเป็นโครงการที่ริเริ่มด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ เชื่อมโยงจีนกับหลายประเทศทั่วโลกและเสริมสร้างศักยภาพ
ของเศรษฐกิจการค้าทั่วโลก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีทันใด

ถึงแม้โครงการ BRI จะนำมาซึ่งโอกาสในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าเทกองและสินค้าวางกอง รวมไปถึงสินค้าทั่วไปอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม บทสรุปของโครงการสุดยิ่งใหญ่นี้จะพัฒนากลายเป็น ‘โอกาสที่คุ้มค่า’ ที่ช่วยกระตุ้นตลาดการขนส่งสินค้าและส่งผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริงหรือไม่ ยังเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าจับตามองต่อไปอีกว่า

โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) จะเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าเทกองและสินค้าวางกองได้อย่างไร

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทความเด่น
Hatsamon Kittipongvorakarn

Hatsamon Kittipongvorakarn, or Nok, is a fresh graduate from a university in the United Kingdom and has now returned home to Thailand. Nok is experienced in writing, but the logistics industry is a new venture she’s excited to jump in to headfirst. One of her favorite hobbies is photography and enjoys finding just the right light to capture a photo. She is often asked why she’s always smiling and happy, and it’s a been a part of her since birth, as her real name means ‘happy person’ in Thai. She likes to see other people smile as well and believes in keeping the mood light and atmosphere pleasant as it makes life enjoyable for everyone.

More in บทความเด่น

BMTP ก้าวสู่อนาคตด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย บริการที่เหนือระดับ และความสามัคคีภายในองค์กร

Rungpisit VorakamnuengJuly 12, 2019

Fashion Logistics อุตสาหกรรมแฟชั่น ใครปรับตัวได้เร็วกว่า คนนั้นได้เปรียบ

Chatchaya JianswatvatanaJune 4, 2019

CWT Globelink เชื่อมไทยสู่ตลาดโลก ด้วยเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL

Phubet BoonrasriMay 28, 2019

เจาะลึกเทคโนโลยีตู้สินค้าระบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

Logistics ManagerMay 22, 2019

Freightplus ปักหลักธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าโครงการ มุ่งเป็นผู้นำตลาดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

Phubet BoonrasriMay 14, 2019

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

Panthita PhensawangMay 3, 2019

เปิดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่สาม

Panthita PhensawangApril 11, 2019

สถานการณ์ปัจจุบันของขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวโน้มในอนาคต

Chatchaya JianswatvatanaApril 10, 2019

ทิศทางธุรกิจและความท้าทายในการจัดการคลังสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย

Logistics ManagerApril 2, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version