บทความเด่น

City Zone Express เปิดสำนักงานใหม่ในจีนและเวียดนาม ต่อยอดความสำเร็จของบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

City Zone Express เปิดสำนักงานใหม่ในจีนและเวียดนาม ต่อยอดความสำเร็จของบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
Phubet Boonrasri

City Zone Express ต่อยอดความสำเร็จของบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดสำนักงานบริษัทฯ แห่งใหม่ในเวียดนามและจีน

หลังจากที่ City Zone Express (CZE) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุก เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และเมียนมา จนทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการ ‘Dragon Zone’ เชื่อมต่อตลาดปัจจุบันไปยังประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งที่ต้นทางและปลายทางทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดปี 2018 ที่ผ่านมา

นิตยสาร LM ฉบับนี้ มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณภาณุมาศ วัฒนะลาภา Director บริษัท City Zone Express ประจำประเทศไทย Mr. Fu Bin (Fabien), Trade Advisor บริษัท City Zone Express ประจำ Shanghai ประเทศจีน และ Ms. Nguyen Thi Thu Huong (Rosie), Customer Service Officer บริษัท City Zone Asiatrans Vietnam เกี่ยวกับการขยายเครือข่ายให้บริการและการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังประเทศจีนและเวียดนาม

Strong Footprint

ด้วยประสบการณ์การให้บริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางบกมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ บวกกับความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ที่ประกอบไปด้วยกองรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน สำนักงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และจีน อีกทั้งยังมีบริษัทตัวแทนฝ่ายขายในประเทศลาว เมียนมา และกัมพูชา รวมไปถึงสำนักงานดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรที่คอยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนทุกพรมแดนระหว่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

Ms. Nguyen Thi Thu Huong (Rosie)

นอกจากนี้ CZE ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ด้วยการนำระบบสนับสนุนการปฏิบัติการและความปลอดภัยต่างๆ เข้ามาใช้งาน อาทิ ระบบ Innovate Support System, Anti-Hijacking System, Auto Track Update GPS System, E-Lock System รวมไปถึงระบบติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้า และติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ บนรถบรรทุกของทางบริษัทฯ จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของพวกเขาที่ขนส่งผ่านบริการของ CZE จะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยสูงสุด

โดย Ms. Rosie กล่าวว่า “บริษัทฯ ของเรามีห้อง control room ไว้เฝ้าติดตามรถบรรทุกของเราทุกคัน บวกกับระบบ GPS และระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่เรานำมาใช้ ช่วยให้เราสามารถอัพเดตสถานะของรถบรรทุกได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมว่า สินค้าของพวกเขาจะได้รับการขนส่งอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลาเสมอ”

ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและตรงต่อเวลาของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าที่มีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจและเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังแนะนำให้บริษัทอื่นๆ หันมาใช้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนของ CZE เพิ่มมากขึ้น ขณะที่บริษัทฯ เองก็มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ ด้วยการเพิ่มเครือข่ายเส้นทางบริการที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเปิดสำนักงานแห่งใหม่เป็นของบริษัทเองในประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อให้สามารถสนับสนุนลูกค้าในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Serving Growing Markets

Mr. Fu Bin (Fabien)

“ในช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา เรามีการเติบโตของปริมาณสินค้าทั้งในรูปแบบ Door-To-Door และ In transit มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับเวียดนาม จนทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเปิดสำนักงานใหม่ขึ้นในประเทศจีนเพิ่มเติม คือบริษัท City Zone Express (Shanghai) Pte Ltd ในเมือง Shanghai ประเทศจีน และบริษัท City Zone Asiatrans  ในประเทศเวียดนาม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพทางการสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้าให้สูงขึ้น และเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้าในท้องถิ่นมากขึ้นด้วย” คุณภาณุมาศ กล่าว

นอกจากนี้ การเปิดสำนักงานใหม่ทั้งสองแห่งนี้ยังจะช่วยให้ CZE สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน และลูกค้าที่ต้องการขนย้ายสินค้าโครงการที่มีขนาดใหญ่ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นชิ้นส่วนการผลิตสำหรับสายการผลิตของโรงงานต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย

โดย Mr. Fabien กล่าวเสริมว่า “การมีสำนักงานและพนักงานเป็นของบริษัทเองใน Shanghai ช่วยให้เราสามารถติดต่อประสานงาน และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของเรายังช่วยให้การให้บริการการรับ-ส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าในรูปแบบของการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เราก็สามารถจัดการเอกสารให้ได้อย่างเพียบพร้อมครบถ้วน เพื่อขจัดปัญหาสินค้าติดที่ด่านหรือไม่สามารถออกของได้ ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติการโดยรวมมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย”

Continued Expansion

นอกเหนือจากการขยายความครอบคลุมของสำนักงานบริการให้มากยิ่งขึ้นแล้ว บริษัท City Zone Express ยังได้เปิดบริการใหม่เพิ่มเติมจากบริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้ (FTL) ที่มีอยู่เดิม โดยปัจจุบัน CZE ได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LTL) จากประเทศจีน ผ่านเวียดนาม ลาว ไทย มาเลเซีย ไปจนถึงสิงคโปร์ โดยมีระยะเวลาการขนส่งสินค้าแบบ door-to-door ที่มีข้อได้เปรียบ ด้วยระยะเวลาจากต้นทางถึงปลายทางเพียง 7-8 วัน จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งต่อเที่ยวน้อย ให้สามารถขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอให้สินค้าเต็มตู้ก่อนแล้วค่อยทำการขนส่ง

คุณภาณุมาศ วัฒนะลาภา

 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา CZE ยังได้เพิ่มเส้นทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อขยายศักยภาพและเพิ่มความรวดเร็วของชิปเมนท์ไปยังปลายทางต่างๆ โดยคุณภาณุมาศ กล่าวว่า “เราได้เพิ่มเส้นทางบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางนั้นๆ เช่น การขนส่งสินค้าไปยัง Ho Chi Minh City เราก็ได้เพิ่มเส้นทางการขนส่งผ่านประเทศกัมพูชา เพื่อร่นระยะทางลงไป ขณะที่ความรวดเร็วในการขนส่งก็เพิ่มขึ้น ส่วนการขนส่งไปยังเมียนมา เราก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการยกตู้แทนการขนถ่ายตู้สินค้าที่ด่านเมียวดีแทน ซึ่งช่วยให้การขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้งเรายังได้วางแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอินเดียซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่สำคัญของโลกด้วย”

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะยกระดับการให้บริการ เพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละประเทศ และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปกับลูกค้า ผ่านบริการคุณภาพสูง ที่มีข้อได้เปรียบด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศจีนและอาเซียน เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย
LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทความเด่น
Phubet Boonrasri

Phubet Boonrasri, or Chen, is an experienced writer with interests in many fields. As a one of the feature writers for Airfreight Logistics, Chen digs in deep to get his facts. Chen is an adventurer, an explorer of the world and spends a lot of his spare time with nature.

More in บทความเด่น

BMTP ก้าวสู่อนาคตด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย บริการที่เหนือระดับ และความสามัคคีภายในองค์กร

Rungpisit VorakamnuengJuly 12, 2019

Fashion Logistics อุตสาหกรรมแฟชั่น ใครปรับตัวได้เร็วกว่า คนนั้นได้เปรียบ

Chatchaya JianswatvatanaJune 4, 2019

CWT Globelink เชื่อมไทยสู่ตลาดโลก ด้วยเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL

Phubet BoonrasriMay 28, 2019

เจาะลึกเทคโนโลยีตู้สินค้าระบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

Logistics ManagerMay 22, 2019

Freightplus ปักหลักธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าโครงการ มุ่งเป็นผู้นำตลาดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

Phubet BoonrasriMay 14, 2019

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

Panthita PhensawangMay 3, 2019

เปิดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่สาม

Panthita PhensawangApril 11, 2019

สถานการณ์ปัจจุบันของขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวโน้มในอนาคต

Chatchaya JianswatvatanaApril 10, 2019

ทิศทางธุรกิจและความท้าทายในการจัดการคลังสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย

Logistics ManagerApril 2, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version