สหไทย เทอร์มินอล ร่วมมือกับ APMT และ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ร่วมศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือแห่งใหม่ - LM Thai | Logistics Manager
สายการเดินเรือ

สหไทย เทอร์มินอล ร่วมมือกับ APMT และ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ร่วมศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือแห่งใหม่

สหไทย เทอร์มินอล ร่วมมือกับ APMT และ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ร่วมศึกษาโครงการลงทุนท่าเรือแห่งใหม่
Chatchaya Jianswatvatana

ตามที่บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT หนึ่งในผู้นำการให้บริการธุรกิจท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศ ได้ประกาศแผนร่วมลงทุนกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ในท่าเรือพาณิชย์แบบครบวงจร เพื่อรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกของประเทศ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัท APM Terminals จำกัด (APMT) ได้ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยอีกหนึ่งรายซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการเป็นอย่างมาก โดยการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT กล่าวว่า “ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด : BRT) ร่วมกับกลุ่มน้ำตาลมิตรผล เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการท่าเรือแห่งใหม่ไปเมื่อตุลาคม 2561 โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด (BRT) ขึ้นและได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในครั้งนั้นได้แจ้งว่าอาจจะมีผู้ร่วมลงทุนอีกรายหนึ่งที่ให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ดังกล่าวได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมศึกษาโครงการแล้ว คือ บริษัท APM Terminals จำกัด (APMT) ผู้เข้าร่วมทุนรายใหม่นี้ เป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ A.P. Moller – Maersk สายการเดินเรืออันดับหนึ่งของโลก และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อร่วมศึกษาโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามแผน”

Mr. Maarten Degryse กรรมการผู้จัดการ APM Terminals (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทาง APMT มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ ในนามบางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล พร้อมมุ่งหวังถึงความร่วมมือต่างๆ ต่อไปในอนาคตกับทางสหไทย เทอร์มินอล และ มิตรผล โดยภายหลังจากที่โครงการพัฒนาสำเร็จแล้ว เราหวังว่าโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยขนส่งและกระจายสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้บริการเฉพาะลูกค้าของ Maersk เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการช่วยส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจของไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล กล่าวว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการลงนามความร่วมมือจากผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวันนี้ จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของโครงการท่าเรือแห่งใหม่นี้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ของไทยให้สามารถรองรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกผ่านตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละกว่า 6-7%”

เกี่ยวกับ APM Terminal

APM Terminals เป็นผู้ให้บริการธุรกิจท่าเรือและท่าบกที่มีเครือข่ายการให้บริการแบบบูรณาการในหลายประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรที่ชำนาญการในธุรกิจกว่า 22,000 ราย ครอบคลุมท่าเรือ 76 ประเทศทั่วโลกและกว่า 100 ท่าบกทั่วโลก APM Terminals เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท A.P. Moller-Maersk ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก โดย APM Terminals ให้บริการสำหรับการนำเข้าและส่งออก และการค้าภายในประเทศ ผ่านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม www.apmterminals.com

เกี่ยวกับ สหไทย เทอร์มินอล

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการตั้งแต่

1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ
เชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge) รวมถึงการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าและถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) และซ่อมแซมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot)

2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง

3. ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้า ทั้งที่เป็นเขตให้บริการปกติและปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ e-commerce และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม

4.ธุรกิจการให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการ Freight Forwarding เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.sahathaiterminal.com

เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 8 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 143,000 ราย ในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และดำเนินงานในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย รวมถึงธุรกิจลอจีสติกส์ ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีท่าเรือสินค้าโภคภัณฑ์ 2 แห่ง โดยมีปริมาณส่งออกน้ำตาลรวมกว่า 3.3 ล้านตัน และมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำตาลของไทยกว่า 36%

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมิตรผลได้ที่ www.mitrphol.com

สายการเดินเรือ
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in สายการเดินเรือ

CMA CGM สนับสนุนด้านการเงินและการพัฒนาธุรกิจแก่บริษัท Agricool

Panthita PhensawangFebruary 15, 2019

Hamburg Süd และ CNCo ประกาศข้อตกลงในการเข้าควบหน่วยธุรกิจการขนส่งสินค้าเทกอง

Hatsamon KittipongvorakarnFebruary 14, 2019

สายการเดินเรือ APL ได้เปิดตัวบริการใหม่ China Malaysia Service (CMS)

Hatsamon KittipongvorakarnFebruary 14, 2019

CMA CGM ประกาศเปิดบริการใหม่ Med Pendulum Service (MPS) ในเส้นทางการค้า Intra Med

Panthita PhensawangFebruary 13, 2019

SEALAND–A Maersk Company ประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือในบริการ INTRA-ASIA 2

Panthita PhensawangFebruary 12, 2019

MOL ปฏิบัติการเรือขนส่งรถยนต์ ‘Grand Orion’ เข้าเทียบท่าเรือ Sihanoukville ประเทศกัมพูชา

Panthita PhensawangFebruary 11, 2019

CMA CGM ประกาศรวมบริษัท Containerships

Panthita PhensawangFebruary 10, 2019

APL ประกาศเพิ่มท่าเรือ Guayaquil และ Ensenada เข้าสู่บริการ Condor Express (CDX)

Panthita PhensawangFebruary 9, 2019

เรือขนส่งสินค้าของ ONE ทำลายสถิติปริมาณการขนส่งตู้สินค้ากว่า 18,000 ทีอียู

Panthita PhensawangFebruary 7, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version