ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

TIPS มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2018

TIPS มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2018
Panthita Phensawang

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่า B4 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานดีเด่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2018 โดยคุณสมบัติพนักงาน คือ ไม่มีสถิติการลา ขาดงาน หรือมาสาย ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งแต่ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป โดยมีกัปตันชัชวาล เกตุทะเล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่น ซึ่งในปี 2018 ที่ผ่านมา มีจำนวนพนักงานดีเด่นอยู่ในเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน 121 คน แบ่งตามประเภท ดังนี้ พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 17 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 14 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 10 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 8 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 7 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 6 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 4 ปี พนักงานดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี พนักงานดีเด่น 2 ปี และพนักงานดีเด่น 1 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เห็นสมควรมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ขยันในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ มาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความมุ่งหวัง และพร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน และความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

PAT จัดการเปิดประชุมประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย

Chatchaya JianswatvatanaApril 12, 2019

กทท. เดินหน้าเชื่อม BIMSTEC เปิดตลาดบังคลาเทศและกัลกัตตา

Panthita PhensawangApril 10, 2019

สหไทย เทอร์มินอล จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ รุ่นที่ 1/2562

Chatchaya JianswatvatanaApril 1, 2019

กทท.ร่วมลงนามในข้อตกลงท่าเรือพี่น้องกับท่าเรือ Rizhao

Panthita PhensawangMarch 29, 2019

APM Terminals ลงทุนติดตั้งเครนชุดใหม่มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านเหรีญสหรัฐใน Port of Tema

Panthita PhensawangMarch 29, 2019

APM Terminals ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเทียบเรือ APM Terminals Inland Services Ecuador

Panthita PhensawangMarch 24, 2019

ท่าเรือยูนิไทย เปิดงาน ‘โครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ’

Panthita PhensawangMarch 23, 2019

ท่าเรือประจวบ ซ้อมแผนการใช้ทุ่นกักน้ำมัน

Panthita PhensawangMarch 21, 2019

กลุ่มสหไทย เทอร์มินอล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ประจำปี 2562

Chatchaya JianswatvatanaMarch 20, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version