กิจกรรม

LEO Global Logistics จัดกิจกรรม ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 3’

LEO Global Logistics จัดกิจกรรม ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 3’
Panthita Phensawang

บริษัท ลีโอ  โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้อง’ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่  3 

คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  ได้พาอาสาสมัครกว่า 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน  เดินทางไปทำกิจกรรมบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการ ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 3’ ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โครงการ ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้อง’ เป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นโครงการที่ 3 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีพอ ไม่มีอาคารเรียนที่สามารถนั่งเรียนได้ ไม่มีหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอ คุณภาพทางการศึกษาที่พวกเขาได้รับจึงแตกต่างกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน ทางบริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้อง’ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีอาคารเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับโครงการโรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 3  นี้  เป็นโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  โดยอาสาสมัครกว่า 100 คน ที่เดินทางไปทำในโครงการโรงเรียนเพื่อน้องปีที่ 3 นี้ ได้ช่วยกันซ่อมแซมผนังอาคารเรียน สำหรับชั้น ป.3 และ ป.5 อีกทั้งยังเปลี่ยนฝ้าเพดาน ซ่อมผนังกั้นห้อง รวมถึงติดตะแกรงเหล็กรอบอาคารกันนกเข้ามาทำรัง ซ่อมแซมโต๊ะนักเรียน เปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสมุดใหม่ให้เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้

ตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรมนั้นเต็มไปด้วยภาพบรรยากาศของความประทับใจและความอิ่มเอมใจของผู้เข้าร่วมเดินทาง เพราะเราได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ ที่ได้รับอาคารเรียนใหม่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ลีโอ  โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกการให้ของทุกท่านที่ทำให้โครงการ ‘โรงเรียนนี้เพื่อน้องปี 3’ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อเสมอว่า  “สังคมแห่งรอยยิ้ม เริ่มที่การให้”

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
กิจกรรม
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in กิจกรรม

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในไต้หวัน

Panthita PhensawangMay 23, 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เข้าประกวดรางวัล ELMA 2019

Logistics ManagerMay 3, 2019

WICE จัดกิจกรรม ‘WICE Songkran Fest 2019’

Panthita PhensawangApril 22, 2019

TIPS จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2019

Phubet BoonrasriApril 10, 2019

สค. จัดงานสัมมนา ‘ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน’

Panthita PhensawangMarch 27, 2019

TIPS ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

Panthita PhensawangFebruary 27, 2019

EXIM Bank ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก

Panthita PhensawangFebruary 23, 2019

ยูนิไทย ร่วมฉีดน้ำทำความสะอาด เพื่อลดปริมาณฝุ่นในท่าเรือ

Panthita PhensawangFebruary 22, 2019

Unithai Container Terminal จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2019

Panthita PhensawangJanuary 24, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version