บทความเด่น

TIPS พัฒนาธุรกิจลานตู้สินค้า TIPS CD1 ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์

TIPS พัฒนาธุรกิจลานตู้สินค้า TIPS CD1 ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์
Phubet Boonrasri

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) บริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำเดินหน้าต่อยอดธุรกิจผ่านการลงทุนนำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์อันทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติการลานตู้สินค้า TIPS CD1 และคลังสินค้า เพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ

นอกเหนือจากธุรกิจการปฏิบัติการท่าเทียบเรือที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลมากว่า 20 ปี บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) ยังเปิดให้บริการ ลานตู้สินค้า และคลังสินค้า (TIPS CD1&Warehouse) เพื่อส่งมอบบริการระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสายการเดินเรือ บริษัท ผู้รับจัดการสินค้า บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ตลอดจนผู้นำเข้า-ส่งออก

LM มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสรายุทธ ตี่ด้วง ผู้จัดการฝ่ายลานตู้เปล่าและคลังสินค้า บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด เกี่ยวกับแนวทางในการให้บริการลานตู้สินค้า TIPS CD1 และคลังสินค้า รวมไปถึงการลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการลานตู้สินค้า เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเล และธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันความเสียหายของสินค้าในกระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตู้สินค้าแต่ละตู้สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภทและถูกนำไปใช้บรรจุสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าไปยังปลายทางที่หลากหลาย ดังนั้น ตู้สินค้าที่จะนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าจึงต้องมีคุณภาพที่ดี สะอาด ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอย่างลึกซึ้ง TIPS จึงได้เปิดให้บริการลานตู้สินค้าเปล่า ซึ่งครอบคลุมถึงบริการจัดเก็บ ล้าง และซ่อมบำรุงตู้สินค้า รวมไปถึงบริการคลังสินค้า การบรรจุสินค้าเข้าตู้ (stuffing) และการนำสินค้าออกจากตู้ (unstuffing)

คุณสรายุทธ ตี่ด้วง

Continued Investment in Technologies
TIPS ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ยกขนสินค้าภายในลานตู้และคลังสินค้าที่ครบถ้วน ครอบคลุมตู้สินค้าทุกขนาด เช่น เครื่องมือยกขนตู้เปล่า ขนาด 9 ตัน จำนวน 10 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยเพียงสี่ปีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนติดตั้งซอฟท์แวร์ SPARCS N4 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่รับตู้สินค้าเข้าไปยังลานตู้สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งช่วยให้การวางแผนและการปฏิบัติการลานตู้ของ TIPS สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ระบบปฏิบัติการของ SPARCS N4 ทำให้เราสามารถบันทึกประวัติการดำเนินการ การเคลื่อนย้ายตู้สินค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตู้สินค้าทุกตู้นับตั้งแต่นำเข้ามาในพื้นที่ลานตู้สินค้าของเรา โดยประโยชน์หลักๆ ที่เราได้รับจากการนำซอฟท์แวร์อันทันสมัยนี้เข้ามาใช้ก็คือ เราสามารถติดตามประวัติการซ่อมตู้ ล้างตู้ และการคัดแยกเกรดตู้สินค้า ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการและการส่งมอบตู้ให้กับลูกค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยใช้แรงงานคนน้อยลง ขณะที่ประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น” คุณสรายุทธ กล่าว

นอกจากนี้ ด้วยความสามารถของระบบ SPARCS N4 ที่สามารถจัดการข้อมูลคำแนะนำการจัดการตู้สินค้าที่ลูกค้าส่งมาให้ล่วงหน้า (pre-advice) ได้นั้น ยังช่วยให้ฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการของ TIPS สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพ

คุณสรายุทธ กล่าวว่า “ตู้สินค้าแต่ละตู้ที่นำเข้ามายังลานซ่อม จะมีกิจกรรมหลักๆ คือ ยกขนลงลาน ตรวจสอบ ซ่อมแซม ส่งไปยังลานล้าง และยกไปยังลานเก็บตู้ ซึ่งระบบปฏิบัติการที่เราใช้จะสามารถบันทึกกิจกรรมทุกอย่างไว้ โดยสามารถระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้สั่งงาน ตู้สินค้ามีการยกขนในวันและเวลาใด ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เนื่องจากการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้ทุกครั้งจะมีต้นทุนเสมอ เมื่อเรามีระบบปฏิบัติการนี้เข้ามาช่วยในการทำงาน เราจึงสามารถจัดการและวางแผนล่วงหน้าได้ว่า หลังจากซ่อมตู้สินค้าเสร็จ จะมีการยกขนและจัดเก็บตู้สินค้าไปยังจุดไหน เราสามารถวางแผนและจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดได้ ป้องกันการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน และขจัดปัญหาการเคลื่อนย้ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป นั่นหมายความว่าระบบปฏิบัติการนี้เข้ามาช่วยทั้งในส่วนของการวางแผนจัดวางตู้สินค้าในลาน การควบคุมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า และการปฏิบัติการในลานตู้สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

นอกเหนือจากการนำระบบปฏิบัติการอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติการแล้ว TIPS ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบพื้นของลานตู้สินค้าให้เป็นพื้นคอนกรีตทั่วทั้งพื้นที่อีกด้วย โดยคุณสรายุทธได้อธิบายให้เราฟังว่า “การที่ระบบพื้นทั่วทั้งลานตู้สินค้าของเราเป็นคอนกรีต 100 เปอร์เซ็นต์นั้น ช่วยให้การปฏิบัติการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้ามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นคอนกรีตสามารถรองรับน้ำหนักของรถยกตู้สินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี จึงลดปัญหาพื้นผิวผุพัง ซึ่งอาจส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดการยกขนตู้สินค้าของรถยก อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและความเสียหายในขั้นตอนการปฏิบัติการด้วย”

Professional Services

จากประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มายาวนานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังได้รับใบรับรอง Container Inspector’s Certificate จาก Institute of Inter-national Container Lessors ทำให้คุณสรายุทธมีทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงานลานตู้สินค้าเปล่าและคลังสินค้า อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าสายการเดินเรือ บริษัทผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า และผู้นำเข้า-ส่งออกด้วยดีตลอดมา

“ที่ TIPS เราปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมฯ เรามีการควบคุมดูแลพนักงานด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมทั้งด้านการปฏิบัติการและการให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการจัดการ ตรวจสอบ ล้างและซ่อมแซมตู้สินค้า รวมไปถึงบริการด้านคลังสินค้า และบริการเสริมทุกประเภทของเราจะมีคุณภาพบริการที่ดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ”

Strategic Location
TIPS ไม่เพียงดำเนินงานและให้บริการด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้า สินค้า และตู้สินค้าทุกตู้เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของความต่อเนื่องของการให้บริการ เนื่องจากที่ตั้งของ TIPS CD1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรือซึ่งจัดสรรขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจด้านการซ่อมแซมและล้างตู้โดยเฉพาะจึงทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติการและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยชั่วโมงให้บริการที่ยาวนานกว่า

“เนื่องจากลานตู้สินค้าเปล่า TIPS CD1 ของเราตั้งอยู่ในพื้นที่โซน 7 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางท่าเรือจัดสรรให้สามารถประกอบธุรกิจซ่อมแซมและล้างตู้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางเสียงหรือก่อปัญหาฝุ่นควันแก่ชุมชนโดยรอบ ทำให้บริษัทฯ สามารถเปิดให้บริการด้วยชั่วโมงปฏิบัติการที่ยาวนานกว่า ตั้งแต่ 07:30 น. ไปจนถึง 23:30 น. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราในด้านการปฏิบัติการและเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้ด้วยชั่วโมงบริการที่ยาวนานและยืดหยุ่น อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่กว้างถึง 70 ไร่ จึงทำให้ลานตู้สินค้า TIPS CD1 สามารถรองรับตู้สินค้าเปล่าได้มากถึง 13,000 ทีอียู”

 

การที่ TIPS CD1 มีพื้นที่ขนาดกว้างขวาง มีความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีที่ตั้งอยู่ภายในท่าเรือแหลมฉบัง และมีชั่วโมงการให้บริการที่ยาวนาน สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น โอกาส และสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งและลูกค้าทุกรายสามารถวาง แผนการนำตู้สินค้าหนักเข้าไปส่งยังท่าเทียบเรือทุกแห่งในแหลมฉบัง และวนรถเข้าไปรับตู้เปล่ากลับไปยังโรงงานได้โดยมีความยืดหยุ่นด้านเวลามากขึ้น ขณะเดียวกันหากลูกค้าวางแผนนำตู้สินค้าเปล่า เข้าไปส่งที่ลานตู้สินค้า TIPS CD1 พวกเขาก็ยังสามารถเข้าไปรับตู้สินค้าหนักที่ท่าเทียบเรือกลับไปยังโรงงานได้ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติการของลูกค้ามีประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

นอกเหนือจากความสามารถในการจัดการตู้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอข้อได้เปรียบต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการลานตู้สินค้าเปล่าแล้ว TIPS ยังนำเสนอบริการคลังสินค้า TIPS Warehouse ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับลานตู้สินค้า TIPS CD1 ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าจากลานตู้ไปยังคลังสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าสำหรับการส่งออก อีกทั้ง TIPS ยังเปิดให้บริการเสริมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้นำเข้าและส่งออกอย่างเต็มที่ อาทิ บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ (stuffing) และนำสินค้าออกจากตู้ (unstuffing) ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์การจัดการยกขนสินค้าที่ครบครัน

จากประสบการณ์การให้บริการในอุตสาหกรรมฯ มาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพบริการที่ดีและการปฏิบัติการอย่างเป็นมืออาชีพ TIPS ได้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหลักให้กับพนักงานทุกคนเสมอ ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมหลักขององค์กรที่มีอยู่ว่า ‘สุภาพและถ่อมตน ฝึกคนมีวินัย ใส่ใจคิดเชิงรุก สนุกมีส่วนร่วม ศูนย์รวมมืออาชีพ จิตสำนึกความปลอดภัย’ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พนักงานทุกฝ่ายร่วมใจกันให้บริการอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารของบริษัท TIPS ก็มุ่งมั่นพัฒนาบริการและลงทุน ไปกับเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการอยู่เสมอ


 

LM มี LINE ด้วยนะ! กด Add เลย เพื่อรับข่าวสารด่วนๆ ด้านโลจิสติกส์ หรือติดตามข่าวสารโลจิสติกส์ ได้ที่ @logisticsmanager (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะ)

เพิ่มเพื่อน
บทความเด่น
Phubet Boonrasri

Phubet Boonrasri, or Chen, is an experienced writer with interests in many fields. As a one of the feature writers for Airfreight Logistics, Chen digs in deep to get his facts. Chen is an adventurer, an explorer of the world and spends a lot of his spare time with nature.

More in บทความเด่น

BMTP ก้าวสู่อนาคตด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย บริการที่เหนือระดับ และความสามัคคีภายในองค์กร

Rungpisit VorakamnuengJuly 12, 2019

Fashion Logistics อุตสาหกรรมแฟชั่น ใครปรับตัวได้เร็วกว่า คนนั้นได้เปรียบ

Chatchaya JianswatvatanaJune 4, 2019

CWT Globelink เชื่อมไทยสู่ตลาดโลก ด้วยเครือข่ายบริการขนส่งสินค้าแบบ LCL

Phubet BoonrasriMay 28, 2019

เจาะลึกเทคโนโลยีตู้สินค้าระบบอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเล

Logistics ManagerMay 22, 2019

Freightplus ปักหลักธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าโครงการ มุ่งเป็นผู้นำตลาดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

Phubet BoonrasriMay 14, 2019

วิเคราะห์อนาคตใหม่ของ freight forwarder ในยุคดิจิทัล

Panthita PhensawangMay 3, 2019

เปิดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบัง เฟสที่สาม

Panthita PhensawangApril 11, 2019

สถานการณ์ปัจจุบันของขยะอิเล็กทรอนิกส์และแนวโน้มในอนาคต

Chatchaya JianswatvatanaApril 10, 2019

ทิศทางธุรกิจและความท้าทายในการจัดการคลังสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย

Logistics ManagerApril 2, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version