โดยกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งการเยี่ยมชมวาฬบรูด้าและปลาโลมา การแวะสักการะศาลพันทายนรสิงห์ ชมวัดศรัทธาธรรม และการปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลด้านนอก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมในครั้งนี้นอกจะสนุกสนานสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงาน ยังช่วยสานสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรอีกด้วย