สายการเดินเรือ

APL เพิ่มท่าเรือ Ho Chi Minh City ในบริการ China Southeast Asia (CSE)

APL เพิ่มท่าเรือ Ho Chi Minh City ในบริการ China Southeast Asia (CSE)
Panthita Phensawang

สายการเดินเรือ APL ประกาศเพิ่มการเข้าเทียบท่า ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City ในบริการ China Southeast Asia (CSE) ซึ่งให้บริการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างประเทศจีนตอนกลางและจีนตอนเหนือ มายังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์

โดยการขยายขอบข่ายการให้บริการรายสัปดาห์ในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงตลาดจีนกลางกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทยและฟิลิปปินส์
ทั้งนี้ บริการ CSE ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ จะเชื่อมต่อโดยตรง ระหว่างท่าเรือ Ho Chi Minh City กับ Manila อีกทั้งยังเป็นเชื่อมต่อจากจีนกลางไปยังเวียดนามใต้ และถือเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งสินค้าจาก Shanghai และ Ningbo ไปยัง Ho Chi Minh City

โดยบริการ CSE ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ปฏิบัติการออกจากท่าเรือ Shanghai เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปี 2019 ไปยังท่าเรือ Ningbo, Laem Chabang, Bangkok, Manila North และ Ho Chi Minh City

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
สายการเดินเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in สายการเดินเรือ

Yang Ming เปิดบริการเส้นทางตรงเชื่อมต่อจีน-ไทย

Panthita PhensawangJune 25, 2019

CMA CGM ได้รับรางวัล Best Global Shipping Line จาก AFLAS

Satida TinarakJune 20, 2019

ONE จัดกิจกรรม ONE Family Day 2019 สานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับครอบครัวของพนักงาน

Satida TinarakJune 18, 2019

Yang Ming เปิดบริษัทร่วมทุน PT Yang Ming Shipping Indonesia ในอินโดนีเซีย

Panthita PhensawangJune 14, 2019

K-Line ทดสอบ ‘Seawing’ ระบบว่าวลากจูงเรือแบบอัตโนมัติ

Panthita PhensawangJune 14, 2019

Hamburg Süd จัดพิธีตั้งชื่อเรือ ‘Polar Ecuador’

Satida TinarakJune 5, 2019

OOCL เปิดบริการใหม่ Thailand Jakarta Services

Panthita PhensawangJune 5, 2019
HMM

HMM เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม Digital Container Shipping Association (DCSA)

Panthita PhensawangJune 5, 2019

SITC รับมอบรางวัล 2019 Innovation Award for Carrier & Forwarding Logistics

Satida TinarakJune 1, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version