องค์กรและสมาคม

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เผยการสถานการณ์ส่งออกเดือนมีนาคม ลดลง -4.9%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เผยการสถานการณ์ส่งออกเดือนมีนาคม ลดลง -4.9%
Panthita Phensawang

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนมีนาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา มีมูลค่า 21,440.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง -4.9 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกในรูปเงินบาทเท่ากับ 663,225 ล้านบาท ลดลง -5.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ในขณะที่ การนำเข้าในเดือนมีนาคม ปี 2019 มีมูลค่า 19,436 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง -7.6 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ ภาพรวมช่วงเดือนม.ค.- มี.ค. ปี 2019 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 61,988 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง -1.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 1,975,838 ล้านบาท ลดลง -2.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การส่งออกเดือนมีนาคม กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวที่ 3.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยสินค้าที่ยังขยายตัวอยู่คือกลุ่มผัก ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไก่สด แช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ยางพารา และทูน่ากระป๋อง กลุ่มที่หดตัวคือ ข้าว และน้ำตาลขณะที่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวที่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ในสินค้ากลุ่มที่หดตัวคือ อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการบริโภคในแต่ละช่วงเวลา (Seasonal)

โดยสรท. ปรับคาดการณ์การส่งออกปี 2019 เติบโต 3 เปอร์เซ็นต์ บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33.0 (± 0.5)  บาทต่อเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2019 = 31.97 เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.7 – 32.1 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) โดยมีปัจจัยบวกสำคัญ คือ เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 3.2 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสแรก มากกว่าที่คาดการณ์ที่ 2.3 เปอร์เซ็นต์ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าได้รับอานิสงค์เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกขยายตัวที่ 6.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าที่ได้ทำการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้าว่าจะเติบโตที่ระดับ 6.3 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทำให้กระทบกำลังซื้อ สอดคล้องกับองค์การการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าการค้าโลกเริ่มชะลอตัวลงชัดเจน มูลค่าการส่งออกของเวียดนามที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดศักยภาพของไทย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากสินค้าส่งออกจากไทยและเวียดนามเป็นสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันจนสามารถเป็นสินค้าทดแทนได้ จากความได้เปรียบทางด้านภาษีจากทั้ง GSP และ FTA ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอ่อนค่าตามทิศทางภูมิภาค หลังดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวน ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ ทำให้เกิดภัยแล้งซึ่งเป็นที่น่ากังวลต่อสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชระยะสั้น แต่กลุ่มพืชยืนต้นจะยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากติดดอกมาจากในฤดูกาลที่แล้ว และแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้

สรท. มีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาลใหม่ ประกอบด้วย ภาครัฐควรสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของภูมิภาค ซึ่งปัจจัยของการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบการค้าให้เหมาะสม ลดขั้นตอนทางกฎหมายที่มีความซ้ำซ้อนออก (Regulatory Guillotine) รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตแล้วส่งออก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้สามารถส่งออกและส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นฐานการผลิตของภูมิภาค ได้อย่างแท้จริง ความแปรปรวนจากทางด้านภูมิอากาศที่ร้อนจัดก่อให้เกิดภัยแล้งในปัจจุบัน ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรจัดการพื้นที่ในการปลูกพืชตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (Agriculture Zoning) รวมถึงการทำเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งเกษตรกรและผู้ส่งออกสินค้าเกษตร เนื่องจากจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี และการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรได้ และภาครัฐควรเร่งจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อพานักธุรกิจไทยไปเปิดตลาดและเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
องค์กรและสมาคม
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in องค์กรและสมาคม

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนจัดการประชุม Silk Road Maritime International Cooperation Forum เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศตามเส้นทางสายไหมทางทะเล

Rungpisit VorakamnuengSeptember 19, 2019

TNSC เผยส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 4.28%

Rungpisit VorakamnuengSeptember 6, 2019

สค. มอบรางวัล ELMA 2019 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitSeptember 6, 2019

WICE เผยทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมรุกตลาดจีนไตรมาสที่สาม

Rungpisit VorakamnuengSeptember 4, 2019

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เผยการส่งออกเดือนมิถุนายน ลดลง -2.15%

Panthita PhensawangAugust 6, 2019

Bolloré Logistics สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอวกาศยานในมาเลเซีย

Rungpisit VorakamnuengJuly 26, 2019

TAPA จัดประชุมประจำปี 2019 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตู้สินค้า

Rungpisit VorakamnuengJuly 25, 2019

Mr. Yang Xianxiang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SITC เข้าพบ Mr. Norihiko Fukuda นายกเมือง Kawasaki

Satida TinarakJuly 8, 2019

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุการส่งออกเดือนพฤษภาคม -5.8%

Panthita PhensawangJuly 3, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version