ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. ลงนามความร่วมมือกับท่าเรืออินเดีย เชื่อม BIMSTEC

กทท. ลงนามความร่วมมือกับท่าเรืออินเดีย เชื่อม BIMSTEC
Panthita Phensawang

เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน ที่ผ่านมา คณะผู้แทน กทท. ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทท. โดยมีคุณสมชาย เหมทอง ผช. อทร.(บธ) เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมคารวะ และเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงของการท่าเรือ Chennai รัฐ Tamil Nadu ประเทศอินเดีย และการท่าเรือ Visakhapatnam รัฐ Andhra Pradesh ประเทศอินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เจรจาธุรกิจ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างท่าเรือไทย ภายใต้การดูแลของ กทท. กับท่าเรือดังกล่าว ในลักษณะ Port-to-Port Cooperation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ รวมถึงด้านการปฏิบัติการท่าเรือ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน

ท่าเรือ Chennai มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของประเทศอินเดียมายาวนานกว่า 137 ปี ซึ่งถือเป็นท่าเรือหลักที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับสามของประเทศ มีความลึกหน้าท่าระหว่าง 8.5 ถึง 16.5 เมตร มีท่าบริการสินค้าทั้งหมด 24 ท่า (ท่าตู้สินค้าสองท่า) ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง และ รถยนต์ เป็นต้น เพื่อรองรับการบริโภคของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ในบริเวณภาคใต้และชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นท่าเรือ Transit Hub ในการขนส่งสินค้าต่อไปยังท่าเรือวิสาขปัตนัม และท่าเรือโกลกัตตา โดยปี 2018 มีสินค้าผ่านท่าทั้งหมด 51.88 ล้านตัน มีตู้สินค้าผ่านท่า 1,549,457 ทีอียู ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54,626 ทีอียู อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การท่าเรือเจนไนกำลังประสบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากท่าเรือเอกชนเป็นอย่างมาก จึงได้นำนโยบายการตลาดเชิงรุก เข้ามาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของท่าเรือ

ท่าเรือ Visakhapatnam เป็นหนึ่งในท่าเรือหลักของประเทศอินเดียตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างท่าเรือ Chennai และท่าเรือ Kolkata โดยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีความลึกหน้าท่า 14.5 ถึง 18 เมตร มีท่าบริการสินค้าทั้งหมด 24 ท่า ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ในการให้บริการสินค้า Bulk, Break Bulk, Liquid, LPG และ Container ซี่งเน้นการให้บริการสินค้าที่ใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก อาทิ ถ่านหิน น้ำมันดิบ เหล็ก ปุ๋ย หินแร่ต่างๆ โดยท่าเรือแห่งนี้ เป็นท่าเรือเพียงแห่งเดียวในประเทศอินเดียที่สามารถให้บริการเรือขนาด Super Cape Size (ประมาณ 230-250,000 เดทเวทตัน) และเป็นท่าเรือที่ให้บริการเรือสินค้าตู้สินค้าที่มีร่องน้ำลึกที่สุดของประเทศ ในปี 2018 มีสินค้าผ่านท่าทั้งหมด 65.3 ล้านตัน และมีตู้สินค้าผ่านท่า 450,000 ทีอียู ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายปริมาณสินค้าผ่านท่าไว้ที่ 85 ล้านตัน ในปี 2020

ในการนี้ ภายหลังจากการเจรจาร่วมกัน ท่าเรือทั้งสองแห่งมีความยินดีที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ กทท. ในลักษณะ Port –to-Port Cooperation ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งผู้แทนทั้งสองฝ่าย ในการดำเนินการตามกรอบการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการลงนามภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2019

นอกจากนี้ผู้แทน กทท. ได้หารือและเจรจาธุรกิจในลักษณะ Focus Group กับผู้ประกอบการสายเรือ/ผู้ประกอบการ Coastal Shipping และโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย Samudera Shipping Line (India), RCL Agencies East India, Transworld Group, Avana Logistek, Global Logistics Solutions India และ Consolidated Shipping Line(India) เพื่อนำเสนอศักยภาพและโครงการพัฒนาของท่าเรือระนอง ในการพัฒนาเป็นประตูการค้าของไทย เชื่อมกลุ่มประเทศ BIMSTEC พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานด้านการตลาด และโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งระหว่างไทยกับท่าเรือ Chennai และท่าเรือ Visakhapatnam เพื่อยกระดับท่าเรือระนองเป็นประตูการค้าเชื่อมกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

กทท. ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือ ร่วมกับท่าเรือ Hambantota ประเทศศรีลังกา

Panthita PhensawangAugust 21, 2019

กทท. สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา

Panthita PhensawangAugust 19, 2019

สินค้าขนส่งทางรถไฟของท่าเรือ Hamburg ขยายตัวต่อเนื่อง

Saranya ApichaipaisanAugust 19, 2019

การท่าเรือฯ พัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพโซน B 500 ไร่ เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ

Panthita PhensawangAugust 16, 2019

ท่าเรือยูนิไทย จัดกิจกรรม ‘Run For Love ยูนิไทยวิ่งด้วยหัวใจรัก 2019’

Panthita PhensawangAugust 7, 2019

PSA ผนวกกิจการท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า Halterm

Arnat SakdaronnarongAugust 6, 2019

PSA และ SATS ร่วมพัฒนาสิงคโปร์ สู่ศูนย์การด้านการขนส่งต่อเนื่องทางทะเลและอากาศ

Contributing WriterAugust 4, 2019

วิสาหกิจญี่ปุ่นลงทุนในปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเวียดนาม

Contributing WriterAugust 4, 2019

พันธมิตรท่าเรือ NWSA จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ท่าเทียบเรือ Terminal 5

Phubet BoonrasriAugust 2, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version