ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล

‘นวัตกรรม’ หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของ สหไทย เทอร์มินอล
Chatchaya Jianswatvatana

การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ความกล้าเปลี่ยนแปลง และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราทำงานทุกวันตามกิจวัตรคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความเคยชิน การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวด้วยคำถามเรียบง่ายอย่างการถามว่า จากการทำงานในทุกวันนี้ เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหม

จากคำถามง่าย ๆ นี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาการทำงานต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ และการตั้งคำถามในลักษณะนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ คุณทวีชัย ครุจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ผู้มีบทบาทในการเสนอนวัตกรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร สามารถผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ สหไทย เทอร์มินอล ท่าเรือแม่น้ำเอกชนรายใหญ่ของไทย เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ทันสมัยและก้าวหน้าอันดับต้นๆ ของประเทศ

LM ได้รับเกียรติจาก คุณทวีชัย ครุจิตร ในการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของเขาในสหไทย เทอร์มินอล รวมทั้งจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร

Leading the Way with Innovative Approaches to System Development

หากกล่าวถึงท่าเรือสหไทย ภาพที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ ย่อมเป็นภาพของท่าเรือแม่น้ำเอกชน บริเวณปู่เจ้าสมิงพราย ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง จนปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมครบวงจร ทั้งการให้บริการท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ลานจัดเก็บตู้สินค้า ท่าเรือฟีดเดอร์ การให้บริการเรือบาร์จ และบริการโลจิสติกส์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยส่วนใหญ่ เมื่อมีข่าวคราวหรือบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ สหไทย เทอร์มินอล ภาพที่เราเห็นคุ้นตาจะเป็นภาพของผู้บริหารสองท่านที่พบปะพูดคุยกับลูกค้า พันธมิตร และผู้ถือหุ้นต่างๆ อย่าง คุณเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณบัญชัย ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งสองท่านถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่คล้ายกับการเป็นบุคคลเบื้องหน้าที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม องค์กรจะแข็งแกร่งได้ย่อมต้องอาศัยทั้งบุคลากรเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การมีบุคคลเบื้องหลังที่คอยดูแลระบบการทำงานต่างๆ คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงบริการต่างๆ จึงถือว่ามีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน และในบทสัมภาษณ์นี้ เราจะได้ทำความรู้จักกับหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยดูแล สนับสนุนงานเบื้องหลัง มีส่วนริเริ่มและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ในสหไทย เทอร์มินอล

ด้วยความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมและการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ดีขึ้น คุณทวีชัย ได้เข้ามารับบทบาทในการช่วยบริหารจัดการการปฏิบัติงานภายในท่าเรือ คอยดูแลระบบการทำงาน และปรับปรุงการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น คุณทวีชัย กล่าวว่า “หน้าที่ปัจจุบันของผมในฐานะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ การนำเอานวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร เมื่อเราเห็นโอกาสในการพัฒนา เราก็จะผลักดันเพื่อให้การทำงานนั้นเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีความสนใจเกี่ยวกับ ‘นวัตกรรม’ หรือการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่แล้ว ผมชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวว่า เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ไหม เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร และเมื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับการทำงาน ก็ทำให้เราสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิมได้ ซึ่งหากให้นิยามคำว่า ‘นวัตกรรม’ สำหรับผมไม่ได้หมายถึงแค่เทคโนโลยี แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือนำมาใช้ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมกับองค์กรมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะไม่ใช่เพราะแบบเดิมผิด แต่เป็นการทำให้ดีขึ้นด้วยการเริ่มตั้งคำถามจากสิ่งง่ายๆ รอบตัว ที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ แต่อาจเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการเปลี่ยนมาใช้ปากกา แทนการใช้ดินสอ นั่นสามารถเรียกว่านวัตกรรมได้แล้ว”

“โดยหลังจากที่ผมได้รับหน้าที่ให้เข้ามาดูแลส่วนงานต่างๆ ภายในท่าเรือ ผมก็เริ่มจากการแก้ไขปัญหาในส่วนเล็กๆ ก่อน อย่างเช่นระบบอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจมองว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องเล็ก แต่แท้จริงแล้ว อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ภายในท่าเรือให้เชื่อมถึงกัน อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเมื่อปรับอินเทอร์เน็ตให้เสถียรแล้ว เราก็ขยับมาเรื่องอื่น มาดูเรื่องอีเมล์ เรื่องระบบต่างๆ ที่มีความครอบคลุมและกว้างมากขึ้นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในแต่ละวันของผมไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ เป็นการค่อยๆ ปรับการทำงานให้ดีขึ้นทีละขั้น เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้”

โดยในช่วงที่ผ่านมา สหไทย เทอร์มินอล มีการพัฒนาบริการต่างๆ มากมาย ซึ่งการพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญยังรวมถึงการนำเอา เทคโนโลยีการอ่านตู้สินค้าอัตโนมัติ หรือ OCR (Optical Character Recognition) เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น คุณทวีชัย กล่าวว่า “สำหรับเทคโนโลยีใหม่ของสหไทย เทอร์มินอล เราได้รับความร่วมมือจากองค์กรในประเทศในการร่วมกันพัฒนาระบบ โดยก่อนนำมาใช้ เราได้ทำการวิเคราะห์และมองว่า เราควรสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศมากกว่าการซื้อเทคโนโลยีกึ่งสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้นคว้าและวิจัยโดยฝีมือคนไทย และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีช่องทางในการแสดงความรู้ความสามารถ มากไปกว่านั้น การพัฒนาในลักษณะนี้ช่วยให้การทำงานของระบบสอดคล้องกับกระบวนการและข้อกำหนดต่างๆ ของไทยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

โดยนอกจากการพัฒนาระบบ OCR แล้ว เมื่อไม่นานมานี้ ทางสหไทย เทอร์มินอล ได้ทำการปรับปรุงระบบชำระเงินของลูกค้า เพื่อประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นอีกด้วย คุณทวีชัย กล่าวว่า “อีกหนึ่งเรื่องที่เราทำการพัฒนาคือ การชำระเงินผ่านระบบ QR Code เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมที่เราเปิดรับการชำระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว เราก็เพิ่มทางเลือกในการชำระผ่านบัตรเครดิตและเพิ่มช่องทางการชำระผ่านระบบ QR Code ซึ่งระบบ QR Code นี้มีความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อต้องการชำระเงิน ลูกค้าเพียงเปิดแอพพลิเคชั่นของธนาคารก็สามารถทำธุรกรรมได้ ซึ่งช่วยลดการพกเงินสด เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความสะดวกและสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นการช่วยให้การทำงานของบุคลากรของเราราบรื่นขึ้นได้อีกด้วย การตั้งคำถามง่ายๆ ว่า เราจะสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นได้อย่างไร สามารถช่วยให้องค์กรของเราพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Holistic and Innovative Strategy are at the Heart of Dynamic Growth

นอกจากการปรับระบบการทำงานต่างๆ ให้สะดวกแก่ลูกค้าแล้ว คุณทวีชัย ยังใส่ใจและห่วงใยการทำงานให้กับบุคลากรอีกด้วย โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานในองค์กรต้องการและสิ่งที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข คุณทวีชัย กล่าวว่า “นอกจากการนำเอานวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีที่สุดแล้วนั้น เรายังให้ความสนใจในความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคน โดยการตั้งคำถามว่า เราสามารถเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับพนักงานของเราได้อย่างไร เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว พนักงานของเราคือกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและช่วยให้องค์กรของเราเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง ผมจึงเริ่มสอบถามพนักงาน โดยถามว่า พนักงานของเราต้องการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการทำงานอะไรบ้างไหม เราพยายามจะใช้คำถามที่เปิดกว้างและรู้สึกเป็นกันเอง ซึ่งคำตอบที่ได้รับก็เป็นเรื่องที่เรียบง่าย แต่มีส่วนช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงานได้มากขึ้น เช่น การตั้งสหกรณ์ภายในของพนักงาน หรือการจัดตลาดนัดสำหรับครอบครัวพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง ผมอยากให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่า สถานที่ทำงานแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและมีความสุขกับการทำงานในทุกๆ วัน พนักงานก็จะมีความสุขและอยากร่วมทำงานกับเรามากขึ้น เพราะสำหรับผมเอง ผมมีความสุขที่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานเช่นกัน ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานได้ ก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่า”

จากการตั้งคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว กลายเป็นจุดเริ่มต้น สำคัญของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความใส่ใจ ความช่างสังเกต และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ถือเป็นคุณสมบัติและแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บุคคลเบื้องหลังอย่างคุณทวีชัย มีส่วนผลักดันและช่วยพัฒนาท่าเรือแม่น้ำแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง หลายครั้งที่เราเห็นความสำเร็จในเบื้องหน้าก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสำเร็จลุล่วงได้ก็อาศัยการทำงานอย่างแข็งแกร่งของบุคลากรเบื้องหลังเช่นกัน

ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Chatchaya Jianswatvatana

Amp is an energetic writer and an adventurous traveler seeking to explore and broaden her horizons. Her travels have taken her to far flung destinations, experiencing various cultures with fresh eyes. She is a book-lover of various genres and is also a skilled photographer. She enjoys very strong black coffee.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

Drewry คาดอัตราการใช้งานท่าเรือตู้สินค้าเพิ่มขึ้น พร้อมเผย 7 อันดับผู้ให้บริการรายใหญ่

Amarat ChaipaiboonwongOctober 15, 2019

ท่าเรือ Amsterdam ทดสอบการใช้เรืออัตโนมัติตรวจวัดความลึกของเรือ

Amarat ChaipaiboonwongOctober 12, 2019

DP World จับมือเอกชนจีน ก่อตั้ง Smart Freezone แห่งแรกในตะวันออกกลาง

Phubet BoonrasriOctober 11, 2019

ท่าเทียบเรือ CITPL ทำลายสถิติการยกขนตู้สินค้าในอินเดียตอนใต้และอินเดียตะวันออก

Phubet BoonrasriOctober 9, 2019

ท่าเรือ Long Beach อัพเดทความคืบหน้าโครงการทางรถไฟบนท่าเรือ

Saranya ApichaipaisanOctober 9, 2019

DP World เข้าร่วมงาน World Energy Congress ครั้งที่ 24

Phubet BoonrasriOctober 8, 2019

การท่าเรือ Rotterdam พัฒนาแพลตฟอร์ม ยกระดับประสิทธิภาพการเทียบท่าเรือและลดมลภาวะ

Arnat SakdaronnarongSeptember 20, 2019

Kerry Siam Seaport เปิดตัวแอปพลิเคชันสนับสนุนการนำเข้า-ส่งออก

Pichanon PaoumnuaywitSeptember 19, 2019

ท่าเรือแหลมฉบังฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ตามโครงการ Washington State Partnership Program

Pichanon PaoumnuaywitSeptember 19, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version