บทสัมภาษณ์

ปรับกลยุทธ์การให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

ปรับกลยุทธ์การให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
Panthita Phensawang

เมื่อพูดถึงหัวใจสำคัญในการผลิตรถยนต์ แน่นอนว่าอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าประเภทนี้ นับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีการปฏิบัติการที่ซับซ้อนตลอดซัพพลายเชน รวมทั้งยังมีผู้ที่มีส่วนได้เสียหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ก็ได้มีการนำเสนอโซลูชั่นใหม่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการตลอดซัพพลายเชนเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ

LM ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท JWD InfoLogistics พร้อมด้วย คุณบุญชัย ศรีวานิชภูมิ รองประธานบริษัท Anji-NYK Logistics (Thailand) ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cooperation with Manufacturers

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท JWD InfoLogistics

เนื่องจากกระบวนการจัดการสินค้าประเภทอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์มีความซับซ้อน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ การจัดเก็บสินค้า การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตรถยนต์ ตลอดถึงการจำหน่ายรถยนต์ไปยังตัวแทนจำหน่าย โดยมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญในซัพพลายเชน ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ผู้ให้บริการฯ จึงต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แต่ละชนิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิต เพื่อลดความผิดพลาดระหว่างการจัดการและการขนส่ง

โดยคุณชวนินทร์ มองว่าการเข้าไปเรียนรู้งานจากผู้ผลิตโดยตรง จะช่วยส่งเสริมให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “เนื่องจากอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แต่ละชนิดมีรูปแบบและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงต้องมีการทำงานร่วมกับผู้ผลิตโดยตรง เพื่อเรียนรู้และทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แต่ละชนิด โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งทีมงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัทผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เป็นประจำ นอกจากนี้ ทางฝั่งผู้ผลิตเองก็มีการส่งทีมงานฝ่ายโลจิสติกส์และการจัดการมาฝึกอบรมร่วมกับเราเช่นกัน ซึ่งการเรียนรู้งานของกันและกันจะช่วยให้กระบวน การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น”

ขณะเดียวกันการศึกษารายละเอียดของสินค้าร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ยังส่งผลดีต่อกระบวนการปฏิบัติงานทั้งในแง่ของการกระชับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็วขึ้น และป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายของสินค้า ดังที่คุณบุญชัย ได้เปิดเผยว่า “ในส่วนของบริษัทฯ เราได้มีการส่งทีมวิศวกรเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งอะไหล่และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แต่ละชนิด เช่น โครงสร้างรถยนต์ ต้องมีลักษณะการวางเป็นแนวตั้งห้ามวางแนวนอน หรือส่วนประกอบที่เป็นเหล็กและมีน้ำหนักมาก จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของเราสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการทำงานรวดเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย”

Enabling Innovation

คุณบุญชัย ศรีวานิชภูมิ รองประธานบริษัท Anji-NYK Logistics (Thailand)

ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น ทั้งในแง่ของการผลิตและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายรายต่างก็นำระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันของตลาดทั่วโลก

คุณบุญชัย ได้อธิบายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนว่า “บริษัทฯ มองว่าระบบเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการทำงานตลอดซัพพลายเชนสะดวกยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดความสูญเสีย แล้ว ยังช่วยให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถควบคุมเรื่องระยะเวลาระหว่างการวางแผนโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับแผนการผลิต ทำให้สามารถลดสินค้าคงคลัง ตลอดจนสามารถลดต้นทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดของการทำงาน และลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงด้วย”

ในขณะที่นวัตกรรมด้านการเชื่อมประสานข้อมูล สามารถเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการซัพพลายเชน และช่วยยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังที่คุณชวนินทร์กล่าวเอาไว้ว่า “เราได้มีการนำระบบงาน ICP (Internal Compliance Program) เข้ามาปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบของผู้ผลิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเราพยายามที่จะให้ระบบทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ และสามารถตรวจสอบการทำงานตลอดซัพพลายเชน ซึ่งเป็นการช่วยลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการที่ผิดพลาด”

เนื่องจากทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะก้าวเข้าสู่ระบบอัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างมีการนำเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ เพื่อช่วยควบคุมการทำงานของรถยนต์ให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และมีความปลอดภัยขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เอง ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดความสูญเสียจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด และที่สำคัญยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลให้กับทั้งตัวผู้ให้บริการเอง รวมไปถึงลูกค้าขององค์กรด้วย

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
บทสัมภาษณ์
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in บทสัมภาษณ์

BTL มอบบริการขนส่งตู้สินค้าโดยรถไฟ แหลมฉบัง-สปป.ลาว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Pichanon PaoumnuaywitAugust 13, 2019

DB Schenker เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งในตลาดโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitJuly 26, 2019

IAPH พลิกโฉมองค์กรเพื่อรักษาบทบาทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitJuly 26, 2019

DHL สร้างสรรค์ประสบการณ์โลจิสติกส์ที่ใช้งานง่ายผ่านระบบออนไลน์ ‘myDHLi Quote & Book’

Logistics ManagerJuly 1, 2019

JWD ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ สู่ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน

Panthita PhensawangApril 26, 2019

Hutchison Ports Thailand เปิดท่าเทียบเรือ ชุด D ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยที่สุดในไทยอย่างเป็นทางการ

Panthita PhensawangApril 1, 2019

Yang Ming Line (Thailand) เดินหน้าผลักดันธุรกิจผ่านการสื่อสารที่ใกล้ชิดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Hatsamon KittipongvorakarnMarch 18, 2019

บทสัมภาษณ์ Mr. Jeremy Nixon, CEO สายการเดินเรือ ONE ระหว่างเยือนสำนักงานประเทศไทย

Chatchaya JianswatvatanaJanuary 28, 2019

คาดการณ์การส่งออกไทยปี 2019 กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

Dusida WorrachaddejchaiJanuary 4, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version