ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือกรุงเทพ ปรับปรุงพื้นถนนในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

ท่าเรือกรุงเทพ ปรับปรุงพื้นถนนในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
Panthita Phensawang

ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประกาศปรับปรุงพื้นถนนในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดความคล่องตัวในการขนส่งสินค้า ลดความแออัดของการจราจรที่ติดขัดในเส้นทางขาออก สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และลดการเกิดฝุ่นละอองภายในท่าเรือ

สำหรับพื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุง คือ ถนนสาย 2 และสาย 4 สำหรับพื้นที่ถนนสาย 2 เป็นการปรับปรุงถนน 1 เลนจาก 2 เลน ระยะทาง 593 เมตร ต่อจากพื้นถนนเดิมที่ปรับปรุงในปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 530 เมตร เป็นเลนขาออก ไปเรียบร้อยแล้ว (ปรับปรุงจากแยกอาคารกองกฎหมายเดิม ถึง คลังสินค้ารถยนต์) และในปี 2019 นี้เป็นการปรับปรุงถนนเลนขาออก ต่อเนื่องจากของเดิม โดยปรับปรุงจากคลังสินค้ารถยนต์ ถึงทางแยกโรงพักสินค้า 3 (แผนกปั้นจั่น) เนื่องจากเส้นทางถนนสาย 2 ดังกล่าว เป็นเส้นทางสัญจรหลักของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขาออกที่ต้องวิ่งผ่านออกตลอดเวลา โดยจะขุดลอกเอาพื้นลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) หรือยางมะตอยเดิมออกก่อน และทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นานกว่า รับน้ำหนักรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี และถนนสาย 4 เป็นการปรับปรุงถนนทั้ง 2 เลน ระยะทาง 185 เมตร เป็นการซ่อมพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่พื้นผิวถนนคอนกรีตชำรุดแตกร้าวจากการ ใช้งานมาเป็นเวลานาน คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มความสะดวก คล่องตัว ลดการติดขัดสะสมของรถบรรทุกสินค้า เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปรับปรุงจะดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะเลือกปรับปรุงถนนที่ชำรุดและต้องการการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนก่อน จึงขอให้พนักงานและผู้ใช้บริการใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ในอนาคต ทกท. มีแผนการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก 11 ไร่ (พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารฝ่ายการช่าง) จากการลาดยางแอสฟัลท์เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งการปรับปรุงถนนภายใน ทกท. เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับน้ำหนักของรถบรรทุกได้เพิ่มขึ้น ลดการเกิดฝุ่นละออง อีกทั้งช่วยให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือ Los Angeles ทำลายสถิติตู้สินค้าผ่านท่าเดือน ก.ค.

Arnat SakdaronnarongAugust 22, 2019

กทท. ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือ ร่วมกับท่าเรือ Hambantota ประเทศศรีลังกา

Panthita PhensawangAugust 21, 2019

กทท. สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา

Panthita PhensawangAugust 19, 2019

สินค้าขนส่งทางรถไฟของท่าเรือ Hamburg ขยายตัวต่อเนื่อง

Saranya ApichaipaisanAugust 19, 2019

การท่าเรือฯ พัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพโซน B 500 ไร่ เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ

Panthita PhensawangAugust 16, 2019

ท่าเรือยูนิไทย จัดกิจกรรม ‘Run For Love ยูนิไทยวิ่งด้วยหัวใจรัก 2019’

Panthita PhensawangAugust 7, 2019

PSA ผนวกกิจการท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า Halterm

Arnat SakdaronnarongAugust 6, 2019

PSA และ SATS ร่วมพัฒนาสิงคโปร์ สู่ศูนย์การด้านการขนส่งต่อเนื่องทางทะเลและอากาศ

Contributing WriterAugust 4, 2019

วิสาหกิจญี่ปุ่นลงทุนในปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเวียดนาม

Contributing WriterAugust 4, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version