ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

การท่าเรือฯ เผยผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ปีงบ’2019

การท่าเรือฯ เผยผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ปีงบ’2019
Panthita Phensawang

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เผยผลการดำเนินงานให้บริการเรือขนส่งสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ในช่วงระยะเวลา 7 เดือนประจำปีงบประมาณ 2019 (ตุลาคม 2018 – เมษายน 2019) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปดังนี้

ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่า 2,181 เที่ยว เพิ่มขึ้น 20.63 เปอร์เซ็นต์ สินค้าผ่านท่า 12.007 ล้านตัน ลดลง 5.94 เปอร์เซ็นต์ มีตู้สินค้าผ่านท่า 0.835 ล้านทีอียู ลดลง 4.09 เปอร์เซ็นต์ สำหรับท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่า 6,426 เที่ยว ลดลง 5.64 เปอร์เซ็นต์ สินค้าผ่านท่า 53.084 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.01 เปอร์เซ็นต์ มีตู้สินค้าผ่านท่า 4.761 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 3.14 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน มีเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่า 1,549 เที่ยว ลดลง 32.06 เปอร์เซ็นต์ สินค้าผ่านท่า 124,370 ตัน ลดลง 23.29 เปอร์เซ็นต์ ท่าเรือเชียงของ มีเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่า 645 เที่ยว เพิ่มขึ้น 127.92 เปอร์เซ็นต์ สินค้าผ่านท่า 36,076 ตัน ลดลง 6.41 เปอร์เซ็นต์ และท่าเรือระนอง มีเรือขนส่งสินค้าเข้าเทียบท่า 210 เที่ยว เพิ่มขึ้น 13.51 เปอร์เซ็นต์ สินค้าผ่านท่า 91,833 ตัน เพิ่มขึ้น 83.38 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ กทท. มีแนวโน้มขยายตัวไม่มาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 สืบเนื่องจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกของประเทศในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อาจส่งผลดีต่อการเกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กทท. ได้คาดการณ์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2019  จะมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่ารวมที่ 9.790 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
ท่าเรือและท่าเทียบเรือ
Panthita Phensawang

Panthita Phensawang, or Mhew, is an experienced writer who enjoys using her words. When she isn’t glued to a computer screen, she spends time watching movies and listening to K-pop music and plans trips to exotic foreign countries. Writing for Airfreight Logistics, she gets to see what goes on behind the scenes of how her online purchases get delivered to her door.

More in ท่าเรือและท่าเทียบเรือ

ท่าเรือ Los Angeles ทำลายสถิติตู้สินค้าผ่านท่าเดือน ก.ค.

Arnat SakdaronnarongAugust 22, 2019

กทท. ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือ ร่วมกับท่าเรือ Hambantota ประเทศศรีลังกา

Panthita PhensawangAugust 21, 2019

กทท. สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา

Panthita PhensawangAugust 19, 2019

สินค้าขนส่งทางรถไฟของท่าเรือ Hamburg ขยายตัวต่อเนื่อง

Saranya ApichaipaisanAugust 19, 2019

การท่าเรือฯ พัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพโซน B 500 ไร่ เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ

Panthita PhensawangAugust 16, 2019

ท่าเรือยูนิไทย จัดกิจกรรม ‘Run For Love ยูนิไทยวิ่งด้วยหัวใจรัก 2019’

Panthita PhensawangAugust 7, 2019

PSA ผนวกกิจการท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า Halterm

Arnat SakdaronnarongAugust 6, 2019

PSA และ SATS ร่วมพัฒนาสิงคโปร์ สู่ศูนย์การด้านการขนส่งต่อเนื่องทางทะเลและอากาศ

Contributing WriterAugust 4, 2019

วิสาหกิจญี่ปุ่นลงทุนในปฏิบัติการท่าเทียบเรือในเวียดนาม

Contributing WriterAugust 4, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version