กิจกรรม

งาน TILOG–LOGISTIX 2019 เวทีส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ไทย

งาน TILOG–LOGISTIX 2019 เวทีส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ไทย
Logistics Manager

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัท Reed Tradex จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2019 ระหว่างวันที่ 28 – 30  สิงหาคม ปี 2019 ณ ไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ไทย โดยมีผู้แสดงสินค้ากว่า 415  แบรนด์ จาก 25 ประเทศ มาจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่นและบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ และสัมมนาระดับนานาชาติ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 11,000 ราย เป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 1,600 ล้านบาท

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน TILOG–LOGISTIX 2019 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ปี 2019 เวลา 13.00-14.15 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า ธุรกิจโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology Disruption) ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการค้าออนไลน์ของไทย โดยในปี 2018 มีมูลค่าสูง ถึง 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และรับส่งสินค้า ซึ่งในปี 2018 มีมูลค่ากว่า 30,800 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ถึงร้อยละ 11.3 ประกอบกับแนวโน้มโลจิสติกส์ที่จะเปลี่ยนไปเป็น e – Logistics แบบครบวงจรมากขึ้น ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยควรตื่นตัวเพื่อเปิดรับโอกาสของ e – Commerce โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

“นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรที่เหมาะสมเช่น การรักษาคุณภาพ ยืดอายุให้สินค้า และลดต้นทุน ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย”

การจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2019 ภายใต้แนวคิด “Transformation and Collaboration for Tomorrow” จึงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน พลิกโฉมโลจิสติกส์ไทยผ่านการปรับใช้เทคโนโลยี โซลูชั่นที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับธุรกิจ คุณบรรจงจิตต์ กล่าวเสริม

คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึง มุมมองต่อการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยโลจิสติกส์ว่า “แม้ว่าจะมีปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน ทั้งสงครามการค้า พฤติกรรมผู้บริโภคสู่ Digital Economy หรือแม้แต่สถานการณ์ค่าเงินบาทของไทยและต้นทุนการเงิน หากผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวโดยเน้นการพัฒนา Business model ร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ระดับ Global Value Chain การพัฒนาด้าน IT และ e – Commerce รวมถึงการพัฒนาด้านแรงงาน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่คู่ค้าและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฏหมายการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการภาคเอกชนและความร่วมมือระหว่างซัพพลายเชน ก็จะมีส่วนในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกเช่นกัน”

คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กล่าวถึงทิศทางที่โลจิสติกส์ไทยจะแข่งขันได้ในอนาคตว่า “ธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมทางด้านการลงทุน บุคลากรที่มีคุณภาพและมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เช่น การปรับตัวของภาคการขนส่งกระจายสินค้าให้เข้ากับธุรกิจ e – Commerce การนำเทคโนโลยี Block Chain มาช่วยลดขั้นตอนการทำธุรกิจและสามารถยืนยันความถูกต้องของเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น การพัฒนาทั้ง 2 ส่วนควบคู่กันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลสำคัญพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท Reed Tradex เปิดเผยถึงการจัดงาน “TILOG – LOGISTIX 2019”  ว่าเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีสำหรับคนในวงการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV

“งาน TILOG-LOGISTIX 2019 ระหว่างวันที่ 28 – 30  สิงหาคม ปี 2019 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพ พร้อมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมครบครันด้านระบบโลจิสติกส์ ตั้งแตโซลูชั่นพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ เช่น ระบบโซลูชันแบบอินทิเกรตเพื่อการบริหารจัดการซัพพลายเชน คลังสินค้าอัตโนมัติ  เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศก็เตรียมพร้อมที่นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านการเจรจาธุรกิจภายในงาน โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศเข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 500 ราย จากจีน ไต้หวัน มาเลเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น” คุณสุทธิศักดิ์ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พบเทคโนโลยีโดรน นวัตกรรมโลจิสติกส์แห่งอนาคตที่โซน “Innovation Showcase” เรียนรู้จากแนวคิดและกลยุทธ์ของผู้นำวงการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจสู่ระดับสากล ณ “ELMA Showcase” เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์จากสตาร์ทอัพไทยที่ “Logistics Startup Pavilion” ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ไม่ควรพลาดโอกาสสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

คุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมถึงโอกาสผู้ของประกอบการไทยว่า “การขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจผ่านเวทีที่รวบรวมสินค้า เทคโนโลยี และบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมด้วยองค์ความรู้มากมายจากงานสัมมนาที่น่าสนใจ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ เช่น Trade Logistics Symposium 2019 นำเสนอความรู้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก  World Transport & Logistics Forum Thailand (WTLFT)  บทวิเคราะห์เชิงลึกและเทรนด์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัลโดยธนาคารโลก (World Bank) และประเด็นสัมมนาอื่นๆ กว่า 20 หัวข้อ เชื่อมั่นว่างาน TILOG-LOGISTIX 2019 จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้ในระดับสากล”

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่

More in กิจกรรม

งาน ‘Intelligent Warehouse 2019’ นิทรรศการแห่งนวัตกรรมระบบคลังสินค้า

Logistics ManagerJuly 30, 2019

TIPS มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

Panthita PhensawangJune 6, 2019

TIPS ร่วมบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

Phubet BoonrasriJune 5, 2019

Wallenius Wilhelmsen รับรางวัล Export Processor Kaizen Award จาก Toyota Logistics Services

Satida TinarakJune 2, 2019

SITC รับมอบรางวัล 2019 Innovation Award for Carrier & Forwarding Logistics

Satida TinarakJune 1, 2019

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย และธนาคารพัฒนาเอเชีย

Satida TinarakMay 31, 2019

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในไต้หวัน

Panthita PhensawangMay 23, 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เข้าประกวดรางวัล ELMA 2019

Logistics ManagerMay 3, 2019

WICE จัดกิจกรรม ‘WICE Songkran Fest 2019’

Panthita PhensawangApril 22, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version