องค์กรและสมาคม

TNSC เผยส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 4.28%

TNSC เผยส่งออกเดือนกรกฎาคมขยายตัว 4.28%
Rungpisit Vorakamnueng

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) แถลงข่าวร่วมกับ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน คุณจินตนา ศิริสันธนะ เลขาธิการ และคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร ณ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พร้อมเสนอเร่งรุกตลาดอินเดีย และสร้างโอกาสในเอเชียใต้
โดยเผยว่า การส่งออกเดือนกรกฎาคม 2019 มีมูลค่ากว่า 21,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการขยายตัว 4.28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกในรูปเงินบาทนั้น มีมูลค่า 654,937 ล้านบาท ซึ่งหดตัวลงในสัดส่วน 0.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การนำเข้าในเดือนกรกฎาคม 2019 มีมูลค่า 21,095 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 1.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และการนำเข้าในรูปของเงินบาทมีมูลค่า 660,641 ล้านบาท หดตัวลงในสัดส่วน 3.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เดือนกรกฎาคม 2019 ประเทศไทยเกินดุลการค้า 101 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3,069 ล้านบาท และขาดดุล 186 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5,704 ล้านบาท
ทั้งนี้ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์การส่งออกประจำปี 2019 ว่าจะหดตัวลงในสัดส่วน 1 เปอร์เซ็นต์ บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33.0 (± 0.5) บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยมีปัจจัยบวกสำคัญจากราคาทองคำที่แนวโน้มสูงขึ้น ผลกระทบจากสงครามการค้า โดยสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งผู้นำเข้าสหรัฐฯ เร่งนำเข้ามากขึ้น ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ ส่งผลให้จีนมีการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ในห่วงโซ่การผลิตจากไทยเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการผลักดันแผนการส่งออกกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพโดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2019 เพื่อเร่งช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการส่งออกในระยะสั้น สินค้าศักยภาพใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกระจายตลาดการส่งออกที่หลากหลาย เช่น สหรัฐ อินเดีย และแนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลง จากสงครามการค้าและอุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัวลงจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนต่ำลง ทว่าการขึ้นภาษีน้ำมันนำเข้า 5 เปอร์เซ็นต์ของจีนจากสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยที่ควรจับตามอง

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน อาทิ สงครามการค้าที่มีรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มยืดเยื้อ ดังเห็นได้จากการตอบโต้ทางการค้าด้วยกำแพงภาษีทั้ง 2 ฝ่าย ท่าทีของนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรต่อกรณี Hard Brexit จากการที่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกับอียู ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ส่งออก และเศรษฐกิจโลก รวมถึงบรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศอย่าง ปัญหาในตะวันออกกลางที่มีความเปราะบางมากขึ้น สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไม่มั่นคงในอิหร่าน การยึดเรือบรรทุกน้ำมัน รวมถึงความขัดแย้งของอินเดียและปากีสถานในแคว้นแคชเมียร์

พร้อมกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าเกษตร รวมถึงความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินของประเทศมหาอำนาจ ประกอบกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยการทำ Quantitative Earning (QE) และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีนี้ สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและส่งออก สินค้าอย่าง ข้าว ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย

โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเสนอแนะที่สำคัญ โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบุกตลาดอินเดียซึ่งเป็นตลาดเดียวที่ไม่ติดลบและมีโอกาสทางการค้ามาก ด้วยสินค้าเช่น ยางพาราและไม้ยางพารา อุตสาหกรรมอาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า สเปรย์และเคมีซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการค่อนข้างสูงและไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงใช้ประโยชน์จาก FTA Thai-India และเร่งเจรจา FTA Thai-Sri Lanka
พร้อมกับพิจารณาตลาดที่มีโอกาสการเติบโตสูงและตลาดรอง เช่น กลุ่มแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีการเติบโตสูงในตลาดประเทศกรีซ ออสเตรีย ยูเครน ซึ่งเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และขอให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใช้รูปแบบการหารือระหว่างรัฐและเอกชนรายสินค้า (Champion of Product: COP) ร่วมกับทูตพาณิชย์แต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นกลไกและช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการทำได้โดยเร็ว ทั้งยังขอให้สนับสนุนช่องการค้าผ่านแพลทฟอร์ม e-commerce หรือ National Digital Trade Platform (NDTP) ที่เอกชนร่วมผลักดัน ให้เป็นช่องทางขยายการค้าในช่วงที่สงครามการค้ายังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส่งออก

 

 

ติดตามข่าวสาร บทความ และอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทาง Facebook ของเราได้ที่
องค์กรและสมาคม
Rungpisit Vorakamnueng

Rungpisit or Mek is a passionate writer who enjoys an ocean breeze. He likes to take a picture from a nice building rooftop whenever he can. When he's not writing, he likes to take a few peaceful hours to train mixed martial arts and draw a portrait.

More in องค์กรและสมาคม

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนจัดการประชุม Silk Road Maritime International Cooperation Forum เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศตามเส้นทางสายไหมทางทะเล

Rungpisit VorakamnuengSeptember 19, 2019

สค. มอบรางวัล ELMA 2019 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์

Pichanon PaoumnuaywitSeptember 6, 2019

WICE เผยทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมรุกตลาดจีนไตรมาสที่สาม

Rungpisit VorakamnuengSeptember 4, 2019

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เผยการส่งออกเดือนมิถุนายน ลดลง -2.15%

Panthita PhensawangAugust 6, 2019

Bolloré Logistics สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอวกาศยานในมาเลเซีย

Rungpisit VorakamnuengJuly 26, 2019

TAPA จัดประชุมประจำปี 2019 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตู้สินค้า

Rungpisit VorakamnuengJuly 25, 2019

Mr. Yang Xianxiang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SITC เข้าพบ Mr. Norihiko Fukuda นายกเมือง Kawasaki

Satida TinarakJuly 8, 2019

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุการส่งออกเดือนพฤษภาคม -5.8%

Panthita PhensawangJuly 3, 2019

“K”Line จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2019

Rungpisit VorakamnuengJune 18, 2019
LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

UpMedio

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version