บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำผสานกำลังตั้ง Link Asia Logistics - LM Thai | Logistics Manager

Link Asia Logistics by Logistics Manager

บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำผสานกำลังตั้ง Link Asia Logistics

linkasialogistics.com

cs@linkasialogistics.com

Tel: +66 2901 3850-59 ext.114 | Mobile: +66 96 808 4073

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao PDR) เมียนมาร์ (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) นำมาซึ่งความต้องการด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ภายในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคนี้ บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ทั้งทางบก และทางน้ำ จำนวนสามบริษัท จึงได้จับมือร่วมกันเปิดบริษัทบริหารจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนแบบครบวงจรขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท Link Asia Logistics (LAL) เพื่อเสนอบริการที่ครอบคลุมและสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถเติบโต และขยายธุรกิจไปสู่ตลาดภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

JWD

จากซ้ายไปขวา: คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท JWD Group, คุณทรรศนรรจ์ เตียวตรานนท์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท SriThai Group, คุณคัชพล หะรินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มบริษัท หะรินสุตขนส่ง (Harin Transport), คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท JWD Group

นิตยสาร LM ฉบับนี้ มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณทรรศนรรจ์ เตียวตรานนท์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท SriThai Group คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท JWD Group คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท JWD Group และ คุณคัชพล หะรินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มบริษัท หะรินสุตขนส่ง (Harin Transport) ซึ่งเป็นผู้บริหารจากสามบริษัท ผู้เริ่มก่อตั้ง Link Asia Logistics เกี่ยวกับที่มาและเป้าหมายในการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

Link Asia Logistics (LAL) เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 บริษัทผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย โดยแต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป โดยบริษัทผู้ร่วมก่อตั้ง LAL ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท SriThai Group, กลุ่มบริษัท JWD Group และ บริษัท หะรินสุตขนส่ง (Harin Transport) โดยมีเป้าหมายในการนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบริษัทมารวมกัน เพื่อให้เกิดการบริการที่แตกต่าง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยกระดับบริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มบริษัท SriThai Group เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน บริการลานบรรจุตู้สินค้า บริการให้เช่าตู้สินค้า บริการรับจัดการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, กลุ่มบริษัท JWD Group เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีและสินค้าอันตราย อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าแช่แข็ง รวมไปถึงการ

คุณคัชพล หะรินสุต-1

บริหารจัดการคลังสินค้าและลานตู้สินค้าในเขตปลอดอากรพิเศษ ผ่านระบบไอทีโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในตลาด ขณะที่ กลุ่มบริษัท หะรินสุตขนส่ง มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง บริการต่อและซ่อมเรือด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

“LAL ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ข้ามแดนระหว่างประเทศแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สำหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีความท้าทายสูงโดยเฉพาะ โดยผสานจุดเด่นทั้ง 3 บริษัท เพื่อให้บริการ ที่ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วยผู้ให้บริการเพียงรายเดียว”

“LAL ให้บริการแก่ลูกค้าในหลายกลุ่ม เช่น ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ไปจนถึง บริษัทผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่เพียงนำเสนอบริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ข้ามแดนระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังนำเสนอการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะมุ่งเน้นด้านความรวดเร็ว ราคา หรือประสิทธิภาพเป็นหลัก เราก็สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายการให้บริการของเราที่ครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาคอาเซียน” คุณทรรศนรรจ์ กล่าว

JWD

ด้วยข้อได้เปรียบด้านเครือข่ายที่ครอบคลุมของทั้งสามบริษัท จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยคุณชวนินทร์ กล่าวว่า “LAL มีข้อได้เปรียบที่สำคัญ คือ การเป็นบริษัทผู้ให้บริการในภูมิภาคที่มีความพร้อมแบบครบวงจรในหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เน้นความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี”

“เรายังมีเครือข่ายการให้บริการในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ครอบคลุม ทั้งการขนส่งทางรถ ทางเรือ และเครื่องบิน รวมทั้งการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า ลานขนถ่ายและจัดเก็บตู้สินค้า กองเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง รวมถึงรถขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ”

“เราพยายามมองหาช่องทางในการสร้างความแตกต่างในตลาดให้แก่ลูกค้า เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยการผสานจุดเด่นของทั้งสามบริษัท และสร้างความแตกต่าง เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการขนส่งสินค้าและการจัดการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมภายในกลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาคอาเซียน ได้ด้วยผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพราะนั่นจะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น และลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละประเทศ ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางใดๆ ภายในกลุ่มประเทศ CLMV หรืออาเซียน เราก็สามารถให้บริการได้ครบวงจร ซึ่งนี่คือจุดเด่นและที่มาของ Link Asia Logistics ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน” คุณธเนศ กล่าว

JWD

นอกจากนี้ คุณคัชพล ยังได้กล่าวเสริมว่า “แม้การดำเนินธุรกิจของ LAL จะเป็นการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ โดยการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง แต่ LAL จะมีบริษัทผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสามคอยให้การสนับสนุนทางด้านโครงสร้างโลจิสติกส์และเครือข่ายต่างๆ เช่น คลังสินค้า ลานจัดเก็บตู้สินค้า กองรถขนส่งสินค้า กองเรือขนส่งสินค้า และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้สามารถดำเนินการได้อย่างไร้รอยต่อ”

JWD

แม้การดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังประเทศซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่จะยังมีความท้าทายสูง เนื่องจากไม่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับมากเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าต้องการบริการขนส่ง สินค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (end-to-end) แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความเข้าใจในธุรกิจโลจิสติกส์ของแต่ละอุตสาหกรรมฯ อย่างแท้จริง จึงทำให้ LAL พัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

Share this article

LM is the leading source of logistics and cargo news within ASEAN and is regarded as one of the most authoritative sources of information. Our subscribers keep up to date with the latest logistics news, views, features and events within ASEAN and beyond.

AFL Real Logo

Airfreight Logistics is the air cargo professional’s number one provider of news and information in ASEAN and around the World. To keep abreast of all the latest news and for in-depth features visit our website www.airfreight-logistics.com

Subscribe to our newsletter!

© 2015 Logistics Manager | About Us | Advertise | Subscribe | Contact | US-Eng English Version